เมนูปิด
เกี่ยวกับ ภก.
 
ผู้แทนกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ นวัตกรรมภาษี เพื่อ SME 4.0 จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย สำนักงานใหญ่ เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ Startup เพื่อสร้างความสมัครใจในการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีอากรอย่างถูกต้องสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 
 
   
  
   
 
 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กลุ่มบริหารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
 

ปรับปรุงล่าสุด: 18-12-2018