เมนูปิด

โปรแกรมบัญชี RDSMEs

กรมสรรพากรมีนโยบายเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ให้เดินหน้าด้วยความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบครบวงจร สนับสนุนนโยบายภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมให้ SMEs จัดทำบัญชีชุดเดียว จึงได้จัดทำโปรแกรมบัญชีอย่างง่ายสำหรับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชี สามารถจัดทำบัญชีได้ด้วยตนเอง อย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและกฎหมายภาษี

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเพื่อใช้งานโปรแกรมฯ

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์
  CPU : Pentium II 2 GHz ขึ้นไป
  ระบบปฎิบัติการ : Windows XP, 7, 8
  Memory 1 GB ขึ้นไป
  พื้นที่ว่างบน HDD : 5 GB
   
 2. เครื่องพิมพ์


ขั้นตอนการ Download โปรแกรม

กรณี ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมฯ ให้ครบในคราวเดียว

1. กรณีดาวน์โหลดไฟล์ให้ครบ 1 ไฟล์ ไฟล์ที่1 Setup_RDSMEs_V1.20.exe
2. การขยายไฟล์บีบอัด
      2.1 ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Setup_RDSMEs_V1.20.exe
      2.2 คลิกปุ่ม Run (ถ้ามี) > คลิกปุ่ม Extract
      2.3 เมื่อรวมไฟล์บีบอัดเสร็จจะปรากฏโฟล์เดอร์ Setup_RDSMEs
3. การติดตั้งโปรแกรม RDSMEs
      3.1 เข้าโฟล์เดอร์ Setup_RDSMEs
      3.2 ดับเบิลคลิก autorun.exe (โลโก้สรรพากร)
      3.3 ให้ติดตั้งตามขั้นตอนของ Wizard
  


กรณี แบ่งไฟล์ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ย่อย

1. ดาวน์โหลดไฟล์ให้ครบ 7 ไฟล์ และทุกไฟล์ต้องรวมอยู่ในโฟล์เดอร์เดียวกัน
      ไฟล์ที่1 Setup_RDSMEs_V1.20.part1
      ไฟล์ที่2 Setup_RDSMEs_V1.20.part2
      ไฟล์ที่3 Setup_RDSMEs_V1.20.part3
      ไฟล์ที่4 Setup_RDSMEs_V1.20.part4
      ไฟล์ที่5 Setup_RDSMEs_V1.20.part5
      ไฟล์ที่6 Setup_RDSMEs_V1.20.part6
      ไฟล์ที่7 Setup_RDSMEs_V1.20.part7
2. การรวมไฟล์บีบอัด
      2.1 ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Setup_RDSMEs_V1.20.part1.exe
      2.2 คลิกปุ่ม Run (ถ้ามี) > คลิกปุ่ม Extract
      2.3 เมื่อรวมไฟล์บีบอัดเสร็จจะปรากฏโฟล์เดอร์ Setup_RDSMEs_V1.20
3. การติดตั้งโปรแกรม RDSMEs
      3.1 เข้าโฟล์เดอร์ Setup_RDSMEs_V1.20
      3.2 ดับเบิลคลิก autorun.exe (โลโก้สรรพากร)
      3.3 ให้ติดตั้งตามขั้นตอนของ Wizard


การ Update ให้เป็นเวอร์ชั่น 1.20

(สำหรับผู้ที่ได้รับแจกโปรแกรมฯ เวอร์ชั่น 1.01)

1. ดาวน์โหลดไฟล์ RDSMEs_UpdateV.1.20.exe
2. การ Update
      2.1 ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ RDSMEs_UpdateV.1.20.exe
      2.2 ให้ติดตั้งตามขั้นตอนของ Wizard
  
การใช้งานโปรแกรม
      1. รหัสผู้ใช้งาน rdsmes
      2. รหัสผ่าน rdsmes
 
ช่องทางการสอบถามปัญหาทางเทคนิค
     ID LINE : rdsmeservice

ปรับปรุงล่าสุด: 23-06-2022