เมนูปิด

 

ภาค 5 / สระแก้ว (Region 5 / Sa Kaeo)

ภาค 5 / สระแก้ว (Region 5 / Sa Kaeo)

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว

อาคารศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
โทร. 0-3742-5008-9 โทรสาร 0-3742-5010

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว

จ.สระแก้ว 27000 โทร. 0-3724-2387,
0-3724-1506

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา

จ.สระแก้ว 27180 โทร. 0-3726-9121

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร

จ.สระแก้ว 27160 โทร. 0-3726-1503

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด

จ.สระแก้ว 27260 โทร. 0-3744-5019

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น

จ.สระแก้ว 27210 โทร. 0-3725-1691

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ

จ.สระแก้ว 27120 โทร. 0-3723-1900

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์

จ.สระแก้ว 27000 โทร. 0-3751-1370

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 29-03-2021