เมนูปิด

 

ภาค 5 / ตราด (Region 5 / Trat)

ภาค 5 / ตราด (Region 5 / Trat)

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด

343 หมู่ 7 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
โทร. 0-3951-1080-1, 0-3952-0246 โทรสาร 0-3951-1006

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด

จ.ตราด 23000 โทร. 0-3951-1184

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง

จ.ตราด 23130 โทร. 0-3959-9362

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ

จ.ตราด 23120 โทร. 0-3959-7262

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่

จ.ตราด 23110 โทร. 0-3958-1425

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร่

จ.ตราด 23140 โทร. 0-3959-1039

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะกูด

จ.ตราด 23120 โทร. 0-3952-1636

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง

จ.ตราด 23170 โทร. 0-3958-6220

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 29-03-2021