เมนูปิด

ภาค 5 / ฉะเชิงเทรา (Region 5 / Chachoengsao)

ภาค 5 / ฉะเชิงเทรา (Region 5 / Chachoengsao)

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา

7 ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0-3851-2957, 0-3881-5556, 0-3851-4797 - 8, 0-3851-2576 - 80 โทรสาร 0-3851-1236

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 0-3851-1975

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว

จ.ฉะเชิงเทรา 24150 โทร. 0-3858-1214

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา 24140 โทร. 0-3858-7157

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น

จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทร. 0-3859-1124, 0-3859-1006

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว

จ.ฉะเชิงเทรา 24190 โทร. 0-3858-9057

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า

จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทร. 0-3854-1518

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทร. 0-3853-0154 - 6 โทรสาร. 0-3853-0155

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม

จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทร. 0-3855-1596

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต

จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทร. 0-3859-7005

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ

จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทร. 0-3850-8081

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขี่อน

จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 0-3850-9068

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 29-03-2021