เมนูปิด

 

ภาค 5 / ชลบุรี 3 (Region 5 / Chon Buri 3)

ภาค 5 / ชลบุรี 2 (Region 5 / Chon Buri 2)

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3

404 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3825-0670 - 6, 0-3825-0679, 0-3825-0690 - 4
โทรสาร. 0-3825-0682

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 1

จ.ชลบุรี 20150 โทร. 0-3822-1010 โทรสาร. 0-3822-2478

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ

จ.ชลบุรี 20180 โทร. 0-3843-7855 โทรสาร. 0-3843-8455

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2

404 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3825-1750 - 1 โทรสาร. 0-3825-1931

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-03-2021