เมนูปิด

 

ภาค 5 / ระยอง (Region 5 / Rayong)

ภาค 5 / ระยอง (Region 5 / Rayong)

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง

111/1 ม.5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทร. 0-3801-1791 - 5

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง

จ.ระยอง 21130 โทร. 0-3860-1047

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านค่าย

จ.ระยอง 21120 โทร. 0-3864-1456

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 1

จ.ระยอง 21000 โทร. 0-3861-1584

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง

จ.ระยอง 21110 โทร. 0-3867-1400

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา

จ.ระยอง 21110 โทร. 0-3896-9175

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง

จ.ระยอง 21140 โทร. 0-3865-9092

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา

จ.ระยอง 21180 โทร. 0-3863-6830

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2

จ.ระยอง 21000 โทร. 0-3880-2889-90

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์

จ.ระยอง 21210 โทร. 0-3866-6246

 

ปรับปรุงล่าสุด: 19-07-2021