เมนูปิด

 

ภาค 5 / นครนายก (Region 5 / Nakhon Nayok)

ภาค 5 / นครนายก (Region 5 / Nakhon Nayok)

สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก

182/86 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
โทร. 0-3731-3104, 0-3731-2526, 0-3731-3406 โทรสาร 0-3731-1094

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี

จ.นครนายก 26130 โทร. 0-3739-9176

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์

จ.นครนายก 26120 โทร. 0-3739-1399

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายก

จ.นครนายก 26000 โทร. 0-3731-1730

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา

จ.นครนายก 26110 โทร. 0-3738-1901

 

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 29-03-2021