เมนูปิด

 

ภาค 5 / ชลบุรี 1 (Region 5 / Chon Buri 1)

ภาค 5 / ชลบุรี 1 (Region 5 / Chon Buri 1)

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1

ถนนตำหนักน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร. 0-3826-1353-7, 0-3828-2565, 0-3828-5401 โทรสาร 0-3827-6748

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2

จ.ชลบุรี 20000 โทร. 0-3819-2340 - 2

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่

จ.ชลบุรี 20190 โทร. 0-3821-9194

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม

จ.ชลบุรี 20140 โทร. 0-3846-1024

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์

จ.ชลบุรี 20270 โทร. 0-3816-6250

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1

จ.ชลบุรี 20000 โทร. 0-3828-3035,
0-3827-7059

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง

จ.ชลบุรี 20170 โทร. 0-3844-3225

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง

จ.ชลบุรี 20160 โทร. 0-3845-1430

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง

จ.ชลบุรี 20270 โทร. 0-3821-1479

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-03-2021