เมนูปิด
ภาค 5 / สมุทรปราการ 3 (Region 5 / Samut Prakan 3)
ภาค 5 / สมุทรปราการ 1 (Region 5 / Samut Prakan 1)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
เลขที่ 99 หมู่ 14 อาคารบางพลีบิวดิ้ง ถนนบางนา-ตราด กม.6.5
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2174-4241 - 89 โทรสาร 0-2174-4264
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ
จ.สมุทรปราการ 10560 โทร. 0-2338-1022, 0-2338-1236 โทรสาร 0-2338-1062
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 0-2316-5611 - 16 โทรสาร 0-2316-5617
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 0-2338-1610, 0-2707-1254 โทรสาร 0-2707-0851

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021