เมนูปิด
ภาค 5 / สมุทรปราการ 1 (Region 5 / Samut Prakan 1)
ภาค 5 / สมุทรปราการ 1 (Region 5 / Samut Prakan 1)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1
290 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2389-3413 - 19, 0-2388-0818, 0-2389-3441 โทรสาร 0-2388-0539
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 1
290 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2389-3766 - 8, 0-2389-3856 - 7
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 2
999/2 หมู่ 6 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2385-1269 - 70, 0-2385-1274 - 76

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021