เมนูปิด

กรมสรรพากร


 ข่าวปี 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานสรรพากรระดับปฏิบัติงาน
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เข้ารับการประเมินฯ (สัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินฯ (สัมภาษณ์)
เตือนภัย!!!...แก๊งแอบอ้างชื่อกรมสรรพากร
ประกาศผลหมายเลขผู้โชคดีที่ร่วมโหวต RD Camp Season 2
ขอเชิญเช่าบูชาพระพุทธชินราช (จำลอง) รุ่น "พ่อ"
ย้ายที่ทำการและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อราชการ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อย้ายที่ทำการแห่งใหม่
บอกกล่าวเรื่องการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 รอบระยะเวลาบัญชีปี 2550
ขอเชิญตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของศาลภาษีอากร
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1 ย้ายที่ทำการ
สำนักงานสรรพากรอุบลราชธานีย้ายที่ทำการแห่งใหม่
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อย้ายที่ทำการแห่งใหม่
รายละเอียดการเรียกบรรจุฯ ระดับ 3 ครั้งที่ 1/2549
ประกาศผลการทดสอบ TA ครั้งที่ 13(2/2550)
ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดสัมมนา ภ.ง.ด.50

ข่าวเก่า ปี 2559 >>

ข่าวเก่า ปี 2558 >>

ข่าวเก่า ปี 2557 >>

ข่าวเก่า ปี 2556 >>

ข่าวเก่า ปี 2555 >>

ข่าวเก่า ปี 2554 >>

ข่าวเก่า ปี 2553 >>

ข่าวเก่า ปี 2552 >>

ข่าวเก่า ปี 2551 >>

ข่าวเก่า ปี 2550 >>

 

ปรับปรุงล่าสุด: 17-01-2021