เมนูปิด

กรมสรรพากร
 ข่าวปี 2550
ประกาศผลการทดสอบ TA ครั้งที่ 13(2/2550)
แก้ไขประกาศผลการทดสอบฯ (ของวันที่ 29 ก.ย. 50)
ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดสัมมนา ภ.ง.ด.50
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายภาษีสนุก Season1
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 2 ย้ายที่ทำการแห่งใหม่
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุจักร ย้ายที่ทำการแห่งใหม่
ถึงเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2550 แล้ว
คำชี้แจงการคืนภาษี ภ.ง.ด.90, 91
รับสมัครผู้บริหารและจัดการห้องอาหารสวัสดิการกรมสรรพากร
รายละเอียดการเรียกรายงานตัวเข้ารับราชการระดับ 3 ครั้งที่ 1/2549
สรรพากร Call Center ขอบอก
สปอตโฆษณา "ชุดพัฒนา" [ Download File ZIP ]
สปอตโฆษณา "ชุดพันธกิจอันยิ่งใหญ่" [ Download File ZIP ]
การแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งในระดับ 1
สปอตโฆษณา "ชุดง่าย-เร็ว 2" [ Download File ZIP ]
ประกาศผลการทดสอบเป็น TA ครั้งที่ 11(2/2549)
ประกาศรับสมัครเพื่อเข้ารับการทดสอบเป็น TA ครั้งที่ 12(1/2550)
สรรพากร Call Center ขยายเวลาให้บริการ
สท. กรุงเทพมหานคร 1, สส. บางบัวทอง ย้ายสำนักงานใหม่
สท.ระยอง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี : Policy Statement Of the Council of Ministers
สท.กรุงเทพมหานคร 5 ,สท.สมุทรสาคร, สท.ระยอง, นครปฐม, นครราชสีมา แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบใหม่
สถานที่ทำการแห่งใหม่ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 (วังทองหลาง)
แจ้งข่าว การปรับปรุงการให้บริการ ของ สรรพากร Call Center
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดเรียงความ ประจำปี 2549 หัวข้อ "คนดีในความคิดของฉัน"
การย้ายสำนักงานสรรพากรพื้นที่ฯ
เปิดสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 แห่งใหม่
1 มี.ค.49 เปิดที่ทำการส่วนกำกับดูแลผู้เสียภาษีในเขตสวนหลวง สรรพากรพื้นที่ ก.ท.ม.7
เว็บไซต์กรมสรรพากรได้รับรางวัล
สำนักงานสรรพากรภาค 4 ย้ายสำนักงานใหม่ไปอยู่ที่ อาคารห้างสรรพสินค้าทรูแวลลู
รายชื่อสถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
สปอต TV ภ.ง.ด.94
สรรพากร Call Center จะเปิดให้บริการสอบถามข้อมูลภาษีสรรพากร
มาตรการให้ 1 ได้ 2
คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการ ตั้งอยู่ในท้องที่ที่เกิดอุทกภัย
แจ้งเปิดทำการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 ส่วนกำกับดูแลที่ 13 - 24
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด กรมสรรพากร
ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น
สถิติผู้เข้าชม Website กรมสรรพากร
พิธีลงนามให้ความร่วมมือชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมสรรพากรได้รับโล่เกียรติยศรางวัล มูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา
คำถาม – คำตอบเกี่ยวกับการยื่น ภ.ง.ด.90,91 ทางอินเทอร์เน็ต
ขอเชิญร่วมสมัครรวมพลังแผ่นดิน "ใจไทยใสสะอาด"
มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติใน 6 จังหวัดภาคใต้
ประมวลคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการบริจาคช่วยเหลือ 6 จังหวัดภาคใต้
กระทรวงการคลัง ธารน้ำใจสู่ผู้ประสบธรณีพิบัติ 6 จังหวัดภาคใต้
กรมสรรพากรมอบเงินบริจาคงวดแรก จำนวน 2 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้
การติดต่อขอรับแผ่น CD โปรแกรมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับธุรกิจ SME
ติดต่อสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด.90, 91
คำแนะนำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาพไตรวิชั่นกรมสรรพากร
มิติใหม่ของการให้บริการภาครัฐ...โครงการ  e - Citizen…Single  Point  Service 
จำคุก 20 ปี นักธุรกิจโกงภาษีรัฐ
สัญลักษณ์ใหม่ระบบ VRT
ประมวลภาพสรรพากรรับรางวัล "ไอทีภาครัฐดีเด่น"

ข่าวเก่า ปี 2559 >>

ข่าวเก่า ปี 2558 >>

ข่าวเก่า ปี 2557 >>

ข่าวเก่า ปี 2556 >>

ข่าวเก่า ปี 2555 >>

ข่าวเก่า ปี 2554 >>

ข่าวเก่า ปี 2553 >>

ข่าวเก่า ปี 2552 >>

ข่าวเก่า ปี 2551 >>

ข่าวเก่า ปี 2550 >>

 

ปรับปรุงล่าสุด: 17-01-2021