เมนูปิดเตือนภัย...แก๊งแอบอ้างชื่อกรมสรรพากร


ข่าวปี 2556

แจ้งเลื่อนการจัดสัมมนาภาษีเรื่อง “ออกใบกากับภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง”
แผนบริหารความต่อเนื่องเพื่อดำเนินการในสภาวะวิกฤตของกรมสรรพากร
สัมมนาฟรี ! เรียนรู้ BOI...นำไปใช้ให้ถูกทาง
การจ่ายเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เชิญชมการถ่ายทอดสดการสัมมนา เรื่อง "เตรียมพร้อม รอบรู้ กับ กูรู ภ.ง.ด.51" ในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 12.00 น.
สัมมนาฟรี ! หัวข้อ "เตรียม รอบรู้ กับ กูรู ภ.ง.ด.51"
การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2556
ขอเชิญร่วมงานวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมธนารักษ์ปีที่ 80
การรับรองให้ใช้แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) หรือ แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) เสมือนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ได้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง
แก้ไขประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับการเสียภาษีของสามีและภริยา
ขยายเวลาการใช้เลขประจำตัว 10 หลัก
คำชี้แจงเกี่ยวกับการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีแบบ ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2555
การยื่นแบบแสดงรายการภาษี และยื่นแสดงบัญชีรายการรับ-จ่าย ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ ป.ป.ช.
ขอเชิญชมเทปรายการพิเศษ การยื่นแบบฯ ของสามี-ภรรยาตามกฎหมายใหม่
ด่วน! คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีและภริยา (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 14 มกราคม 2556
สัมนาฟรี !เรื่องการเสียภาษีเงินได้ของสามีและภรรยา
การยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2555 ผ่านอินเทอร์เน็ต
RD Call Center ขยายเวลาให้บริการนอกเวลาทำการ ปี 2556
แก้ไขวิธีกรอกแบบฯ ภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภ.ง.ด.51)ฯ
บริการค้นหาเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
สิทธิประโยชน์ของการชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยบัตรเครดิต
ระบบขอคัดแบบแสดงรายการภาษี สำหรับแบบฯ ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต
สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับ SMEs
การใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก เริ่ม่วันที่ 1 ก.พ. 2555
การรับชำระภาษีด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
Free Seminar 'Guide to Personal Income Tax Return'
สัมมนาฟรี "เรียนรู้เรื่องภาษี สิ่งดี ๆ มีไว้แบ่งปัน"
ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ สท. กทม. 30

ข่าวเก่า ปี 2559 >>

ข่าวเก่า ปี 2558 >>

ข่าวเก่า ปี 2557 >>

ข่าวเก่า ปี 2556 >>

ข่าวเก่า ปี 2555 >>

ข่าวเก่า ปี 2554 >>

ข่าวเก่า ปี 2553 >>

ข่าวเก่า ปี 2552 >>

ข่าวเก่า ปี 2551 >>

ข่าวเก่า ปี 2550 >>

 

ปรับปรุงล่าสุด: 17-01-2021