เมนูปิดข่าวปี 2554

เตือนภัย...แก๊งแอบอ้างชื่อกรมสรรพากร
หนังสั้น กรมสรรพากร


การบริจาคให้ผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่นและสิทธิในการหักลดหย่อนภาษี
รหัสพรรคการเมืองประจำปี 2553
รายชื่อธุรกิจโรงแรม/นำเที่ยวและมักคุเทศก์ที่นำไปลดหย่อนภาษีได้
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (เพิ่มเติม)
ประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ใหม่ของ สท.นครปฐม 2
สส. เมืองภูเก็ต 1 จะ"ย้าย"ที่ทำการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2554 เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ RD Society Club เพิ่มเติม
แจ้งข่าวการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฎิบัติงาน
บอกกล่าวการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2553
หลักเกณฑ์การหักลดหย่อน/หักรายจ่าย การบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ของสำนักงานสรรพากรภาค 3
สัมมนาภาษี  เรื่องตรวจสุขภาพ ภ.ง.ด.50 ก่อนใคร ธุรกิจก้าวไกลไปทั้งปี
Income Tax Liability for Norwegian Pensioners in Thailand
RD Call Center เพิ่มช่องทางให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และขยายเวลาการให้บริการเดือนพฤษภาคม 2554
สำนักงานสรรพากรภาค 7 ได้รับรางวัลที่ 1 โครงการสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน
แจ้งประชาสัมพันธ์  เรื่องการย้ายที่ทำการแห่งใหม่ของสำนักงานสรรกรพื้นที่นครปฐม 2
ฟรี! สัมมนา   เรื่อง "ถูกต้อง ถูกใจ มั่นใจการให้บริการขายสินค้าแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ"
ข่าวดี!   สัมมนาภาษี "ทันเกมภาษี ณ ที่จ่าย ผ่อนคลายภาษีซ้อน" ฟรี
ถึงเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2554
แจ้งข่าวการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายฟรี เรื่อง ธรรมะกับภาษี
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12 จะ"ย้าย"ที่ทำการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป
กรมสรรพากรเชิญชวนประกวดโครงการหนังสั้นกรมสรรพากร
เสวนาภาษีเรื่อง พร้อมรับมือความต่างระหว่าง หลักบัญชี NPAEs และภาษีสรรพากร
กรมสรรพากรเชิญชวนประกวดภาพถ่ายและภาพวาด ในโครงการ RD Giving Art Award
ติดตามชมสปอตทีวีชุด "สำนักงานบริการขวัญใจประชาชน"
สัมมนา ฟรี!"ปุจฉาวิสัชนา ใบกำกับภาษีมีคำตอบ"
จัดสัมมนา ฟรี!"สัมมนาการเสียภาษีของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)" วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554
รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว รายจังหวัด Hot!!
ประกาศกรมสรรพากร เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมสรรพากร ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2554
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี ของกรมสรรพากร ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2553
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ของกรมสรรพากร ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2553
โค้งสุดท้าย! ซื้อ RMF/LTF ประหยัดภาษี ปี 2553
กรมฯชี้แจงการเรียกเก็บภาษีกรณีผู้ที่ได้รับรางวัลจากการชิงโชค

ข่าวเก่า ปี 2559 >>

ข่าวเก่า ปี 2558 >>

ข่าวเก่า ปี 2557 >>

ข่าวเก่า ปี 2556 >>

ข่าวเก่า ปี 2555 >>

ข่าวเก่า ปี 2554 >>

ข่าวเก่า ปี 2553 >>

ข่าวเก่า ปี 2552 >>

ข่าวเก่า ปี 2551 >>

ข่าวเก่า ปี 2550 >>

 

ปรับปรุงล่าสุด: 17-01-2021