เมนูปิด
Untitled Documentเตือนภัย...แก๊งแอบอ้างชื่อกรมสรรพากร


ข่าวปี 2560

29/12/60 ได้เวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจำปีภาษี 2560 ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต สะดวก ทันสมัย และได้ภาษีคืนรวดเร็ว ทันใจ
29/12/60 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้และผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็น TA ครั้งที่ 43 (3/2560)
29/12/60 ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) เพิ่มช่องทางให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
25/12/60 ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560
22/12/60 FAQ โฉมใหม่ เปิดให้บริการแล้ว
20/12/60 เปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม
20/12/60 วารสารสรรพากร ประจำเดือน ธันวาคม
19/12/60 เตรียมสมัครเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) กับกรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 มกราคม 2561
18/12/60 ระบบยื่นคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (ภ.พ.06)และรับแจ้งผลการพิจารณาคำขอผ่านอินเทอร์เน็ต
15/12/60 SMES ไม่ควรพลาด มาตรการภาษีที่จะหมดอายุภายในปี พ.ศ.2560
14/12/60 สัมมนาฟรี เรื่อง “หักภาษีนำส่งถูกต้อง ปลอดภัย”
14/12/60 สัมมนาฟรี เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมบัญชี”
14/12/60 การทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้ารับการทดสอบฯ ครั้งที่ 44(1/2561)
14/12/60 ชี้แจงประเด็นการบิดเบือนข้อมูลมาตรการสนับสนุนการดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐ
13/12/60 เตรียมตัวให้พร้อมก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.90,91 ปี 2560
12/12/60 ข่าวรัฐบาลรีดภาษีโครงการก้าวคนละก้าวเป็นข่าวปลอม
07/12/60 ร้อยเรื่องลดหย่อน ปีภาษี 2560
06/12/60 สัมมนาฟรี เรื่อง “ก้าวสู่ยุคดิจิทัล Thailand 4.0 กับ e-Taxinvoice & e-Receipt”
04/12/60 มาตรการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบกิจการในรูปแบบนิติบุคคล โดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร โดยไม่ต้องคำนึงถึงเงื่อนไขการยื่น ภ.พ.09
30/11/60 สำนักงานบัญชี ก้าวไปกับกรมสรรพากร พัฒนาสู่ที่ปรึกษาทางธุรกิจ/ผู้เชี่ยวชาญทางภาษีอากร
24/11/60 สัมมนาฟรี เรื่อง “สำนักงานบัญชี ก้าวไปพร้อมกับกรมสรรพากร”
21/11/60 วารสารสรรพากร ประจำเดือน พฤศจิกายน
15/11/60 กรมสรรพากรเตือนซื้อใบกำกับภาษีเป็นเท็จเมื่อนำมาใช้ลดหย่อนภาษีมีสิทธิติดคุก
11/11/60 สัมมนาฟรี เรื่อง “ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีซื้อต้องห้าม”
09/11/60 กรมสรรพากรชี้แจงประเด็นเรื่องข้อวิจารณ์มาตรการชอปช่วยชาติ
09/11/60 กรมสรรพากรย้ำขอให้ผู้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากมาตรการชอปช่วยชาติ ขอหลักฐานใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปจากผู้ประกอบการทุกครั้ง
08/11/60 มาตรการภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี 2560 และคำถามที่ถามบ่อย
02/11/60 ความง่ายในการประกอบธุรกิจด้านการชำระภาษีไทย (paying taxes) ดีขึ้น 42 ลำดับ ขึ้นมาอยู่ลำดับ 2 ของอาเซียน
02/11/60 ขอเชิญแสดงความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. กรณีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม
02/11/60 ย้ายที่ทำการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ (ชั่วคราว)
30/10/60 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
30/10/60 แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี
20/10/60 วารสารสรรพากร ประจำเดือน ตุลาคม
19/10/60 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ภาคประชาชนฯ
12/10/60 ชี้แจงประเด็นการยกเว้นภาษีจากการแก้ไขประกาศของกรมสรรพากร (ฉบับที่ 4) และ (ฉบับที่ 5) เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชน
10/10/60 แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร16 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ
10/10/60 กรมสรรพากรขอชี้แจงการออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 4 และ 5) เพื่อความชัดเจนโปร่งใสและเป็นธรรม
05/10/60 ชี้แจงกรณีการลดอัตราการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาสำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(7) และ (8)แห่งประมวลรัษฎากร
04/10/60 กรมสรรพากรขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ต่อไปอีก 1 ปี
02/10/60 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 43(3/2560)
02/10/60 กรมสรรพากรชี้แจงประเด็นการส่งข้อมูลการจ่ายค่าจ้างของนายจ้าง
25/09/60 ชี้แจงประเด็นข่าวพร้อมเพย์ที่เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์
25/09/60 ขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
22/09/60 วารสารสรรพากร ประจำเดือน กันยายน
15/09/60 แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม
15/09/60 แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 และแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์
08/09/60 กรมสรรพากรเตือนถึงเวลายื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ปี 2560
06/09/60 แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 และสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี
05/09/60 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร ครั้งที่ 1/2560
29/08/60 ผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 42(2/2560)
25/08/60 กรมสรรพากรเตือนใกล้สิ้นสุดเวลายื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ปี 2560
23/08/60 แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 2
17/08/60 วารสารสรรพากร ประจำเดือน สิงหาคม
16/08/60 ผู้ประกอบการจ้างผู้สูงวัยทำงาน รีบแจ้งข้อมูลกับกรมสรรพากรขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่า ภายใน 31 สิงหาคม 2560
03/08/60 มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
01/08/60 เตรียมตัวทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) กับกรมสรรพากรเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 16 กันยายน 2560
31/07/60 เอกสารสัมมนาภาษี "ผู้ประกอบการก้าวไกล รู้กฎหมายใหม่"
27/07/60 การทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 43 (3/2560)
18/07/60 กรมสรรพากรชี้แจงประเด็นความเสี่ยงจากการตรวจแนะนำด้านภาษีอากรผ่านสำนักงานบัญชี เพื่อการเสียภาษีที่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง
14/07/60 สัมมนาฟรี เรื่อง สัมมนาฟรี เรื่อง เตรียมความพร้อมก่อนยื่น ภ.ง.ด. 51
13/07/60 คู่มือการใช้บริการ RD Intelligence Center 1161
07/07/60 พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2560
06/07/60 สัมมนาฟรี เรื่อง ความร่วมมือกับสำนักงานบัญชีเพื่อการแนะนำด้านภาษีอากรที่มีคุณภาพ
06/07/60 ขอเชิญแสดงความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ ฉบับต่างๆ
03/07/60 ฟรี..สัมนาภาษี เรื่อง "ผู้ประกอบการก้าวไกลรู้กฎหมายใหม่"
27/06/60 แจ้งกำหนดเวลาที่ผู้ประกอบการจดแจ้งระบบบัญชีเดียวจะได้สิทธิไม่ถูกตรวจสอบย้อนหลัง ให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ของปี 2558 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นี้ เท่านั้น
23/06/60 คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง การยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ตามกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 7)
23/06/60 CIT Corporate Income Tax
14/06/60 ฟรี..สัมนาภาษี เรื่อง "เฉลี่ยภาษีซื้ออย่างไรให้ถูกวิธีและดีต่อใจ"
13/06/60 วารสารสรรพากร ประจำเดือน มิถุนายน
06/06/60 การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ร้อยละ 0.5 สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินค่าซื้อข้าว
31/05/60 108 ปัญหา ภาษีมูลค่าเพิ่ม
31/05/60 รายงานประจำปี 2559
29/05/60 การตรวจสอบสิทธิ์การเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว สามารถรตรวจสอบด้วยเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือเลขคำร้องอย่างใดอย่างหนึ่ง
29/05/60 ด่วน !!! ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นงบการเงิน
26/05/60  แบบยื่นบัญชีตามมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร
24/05/60 ด่วน !!! ขยายเวลาและเปลี่ยนวิธีการในการยื่นงบการเงิน สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ยื่นแบบฯ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
18/05/60 ด่วน !!! คำชี้แจงเกี่ยวกับภาระภาษีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
22/05/60 เนื่องจากขณะนี้ระบบการให้บริการทางโทรศัพท์ RD Intelligence Center 1161 ขัดข้อง ต้องขออภัยในความไม่สะดวก <
17/05/60 แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม
16/05/60 สัมมนาฟรีเรื่อง “ภาษีซื้อ ภาษีขาย ง่ายนิดเดียว”
08/05/60 กรมสรรพากรเตือนใกล้สิ้นสุดเวลายื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี และขอให้ทำบัญชีชุดเดียวให้ถูกต้อง
06/05/60 กำหนดการเปิดระบบ IDES ให้สถาบันการเงินทดลองรับ-ส่งข้อมูลจำลองให้สรรพากรสหรัฐ (IRS)
05/05/60 สรรพากรยุคใหม่ไร้ผลประโยชน์ทับซ้อน
03/05/60 เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. ..... (ร่างพ.ร.บ. FATCA)
02/05/60 แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
01/05/60 ประกาศผลการทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 41 (1/2560)
25/04/60 ภาคผนวกประเด็นถามตอบสำหรับกิจการร้านทอง
24/04/60 ผลประโยชน์ทับซ้อน 360 องศา... เรื่องนี้ต้องขยาย
24/04/60 ขยายเวลามาตรการยกเว้นภาษีเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนออกไปอีก 3 ปี
20/04/60 เตรียมตัวทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) กับกรมสรรพากร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 16 พฤษภาคม 2560
20/04/60 การทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 42 (2/2560)
19/04/60 วิสาหกิจชุมชน รู้ภาษี ดีต่อใจ
19/04/60 ขยายเวลา มาตรการภาษีส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
11/04/60 วารสารสรรพากร ประจำเดือน เมษายน
10/04/60 กรมสรรพากรร่วมกับธนาคารกรุงไทย ให้บริการยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับผู้จ่ายเงินได้ที่มีปริมาณข้อมูลมาก ผ่านระบบ Host to Host
10/04/60 แจ้งปิดระบบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 15 เม.ย. 60 จนถึง 30 เม.ย.60 เปิดใช้ระบบวันที่ 1 พ.ค. 60
07/04/60 คำถาม-ถามบ่อย (การติดตามการขอคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)
04/04/60 การหลีกเลี่ยงและฉ้อโกงภาษี 10 ล้านบาทขึ้นไป เป็นความผิดร้ายแรงฐานฟอกเงิน
29/03/60 ด่วน!! คำชี้แจงกรมสรรพากร การเสีย VAT ของกองทุนฯ
22/03/60 Personal Income Tax ( Filable Tax Return for tax year 2016 )
23/02/60 วารสารสรรพากร ประจำเดือน มีนาคม
17/03/60 กรมสรรพากรให้ภาคเอกชนนำรายจ่ายค่าจ้างผู้สูงอายุเข้าทำงาน ไปหักภาษีได้ 2 เท่า
16/03/60 ผลประโยชน์ทับซ้อน 360 องศา... เรื่องนี้ต้องขยาย
15/03/60 การจัดทำงบการเงินและวิธีปฏิบัติทางบัญชีกับกรมสรรพากร
15/03/60 กรมสรรพากรชี้แจงการคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์
08/03/60 คำถาม-ถามบ่อย (การติดตามการขอคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)
06/03/60 4 หน่วยงานจับมือเร่งผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว ทำงบการเงินให้ถูกต้อง
03/03/60 NEW:ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email พ.ศ.2560
03/03/60 ดาวน์โหลดเอกสารสัมมนา เรื่อง “สิทธิประโยชน์จากการจดแจ้งทางภาษีอากรและการใช้งบการเงินที่ถูกต้อง
01/03/60 รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามเกณฑ์การประเมินผลฯ 2560
27/02/60 เชิญร่วมงานแถลงข่าว ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ งานเสวนา: e-Taxinvoice by E-mail
23/02/60 วารสารสรรพากร ประจำเดือน กุมภาพันธ์
22/02/60 สัมมนาฟรี เรื่อง “สิทธิประโยชน์จากการจดแจ้งทางภาษีอากรและการใช้งบการเงินที่ถูกต้อง”
10/02/60 ผู้เสียภาษีมั่นใจได้ภาษีคืนไว สรรพากรคืนผ่านพร้อมเพย์มากกว่า 60%
10/02/60 สัมมนาฟรี เรื่อง “หักภาษีถูกต้อง ปลอดภัย ไม่มีเงินเพิ่ม”
10/02/60 ด่วน!! คำชี้แจงการขยายกำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษีสำหรับผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย
06/02/60 โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป
03/02/60 แจ้งเตือน !! การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2559 ต้องแนบ "ใบแนบแสดงรายละเอียดรายการลดหย่อนและยกเว้นหลังหักค่าใช้จ่าย" ทุกครั้ง
01/02/60 ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 41(1/2560)
31/01/60 คู่มือภาษีอากรสำหรับกิจการร้านทอง (ฉบับปรับปรุง)
30/01/60 วารสารสรรพากร ประจำเดือน มกราคม
26/01/60 สมัครพร้อมเพย์วันนี้ คืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวดเร็ว...ทันใจ
25/01/60 ขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อการลงทุนในประเทศ
24/01/60 การเป็นตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
18/01/60 การหักลดหย่อนภาษีค่าซ่อมบ้านซ่อมรถที่เสียหายจากน้ำท่วม
13/01/60 ก้าวทันกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
12/01/60 หลักเกณฑ์ ในการขอเป็นตัวแทนรับบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ เพื่อสิทธิลดหย่อนภาษี
18/01/60 ขยายเวลามาตรการภาษีสำหรับ SMEs New Start-Up อีก 1ปี
11/01/60 ผู้บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ได้สิทธิลดหย่อนภาษี 1.5 เท่า
11/01/60 คืนภาษีบุคคลธรรมดาผ่านพร้อมเพย์ คืนไวจริงหรือไม่ มาฟังกันชัด ๆ กับอธิบดีกรมสรรพากร ในรายการ เคลียร์-คัด ชัดเจน ทาง TV ช่อง 11 NBT คืนนี้ 11 ม.ค.60 เวลา 20.30-21.00 น.
11/01/60 การคืนเงินภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay)
04/01/60  เอกสารสัมมนาภาษี หัวข้อ "ภาษีง่ายง่าย...ที่นายจ้าง & ลูกจ้าง ที่ควรรู้"

ข่าว ปี 2561 >>

ข่าว ปี 2560 >>

ข่าวเก่า ปี 2559 >>

ข่าวเก่า ปี 2558 >>

ข่าวเก่า ปี 2557 >>

ข่าวเก่า ปี 2556 >>

ข่าวเก่า ปี 2555 >>

ข่าวเก่า ปี 2554 >>

ข่าวเก่า ปี 2553 >>

ข่าวเก่า ปี 2552 >>

ข่าวเก่า ปี 2551 >>

ข่าวเก่า ปี 2550 >>

 

ปรับปรุงล่าสุด: 17-01-2021