เมนูปิด
Untitled Documentเตือนภัย...แก๊งแอบอ้างชื่อกรมสรรพากร


ข่าวปี 2559

28/12/59 ประกาศผลการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 40(3/2559)
28/12/59 New คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขยายกำหนดเวลาและยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีของกองทุนหมู่บ้าน
27/12/59 วารสารสรรพากร ประจำเดือน ธันวาคม
22/12/59 เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสียภาษีอย่างไรให้ถูกต้องของธุรกิจนำเที่ยว”
                     -เอกสารประกอบการบรรยาย “การเสียภาษีอย่างไรให้ถูกต้องของธุรกิจนำเที่ยว”
                     -คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้
22/12/59 กรมสรรพากรแนะให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยปีนี้จะคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์
20/12/59 เชิญชมเทปสัมภาษณ์ รองอธิบดีกรมสรรพากร ในรายการ "เคลียร์-คัด ชัดเจน" ตอนเช็คก่อนช้อป... รับสิทธิลดหย่อนภาษี ออกอากาศทางช่อง 11 วันที่ 22 ธ.ค.2559 ตั้งแต่เวลา 20.30 น.
19/12/59 กรมสรรพากรย้ำให้ผู้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ช้อป กิน เที่ยว ขอหลักฐานผู้ประกอบการทุกครั้ง
19/12/59 โค้งสุดท้าย เที่ยวไทย ลดหย่อนภาษีเพิ่มปลายปี 2559
19/12/59 เชิญสัมมนาภาษี ภาษีง่ายง่าย ที่นายจ้างและรู้จ้าง ควรรู้
16/12/59 กรมสรรพากรขยายเวลาสายด่วน 1161 ให้บริการนอกเวลาทำการ ถึง 18.00 น.
16/12/59 ช้อป ช่วยชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี 2559
15/12/59 New กฎกระทรวง ฉบับที่ 323 (พ.ศ.2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
13/12/59 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในช่วง ปลายปี 2559
13/12/59 เตรียมตัวทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)กับกรมสรรพากร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 16 มกราคม 2560
08/12/59 ทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 41(1/2560)
02/12/59 NEW:ลดหย่อนภาษีสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเดือนธันวาคม 2559 ...
01/12/59 Download เอกสารประกอบการสัมมนา e-Payment ตอน "เอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับภาษีสรรพากร"
30/11/59 แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 2
29/11/59 กรมสรรพากรร่วมกับบริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการรับชำระภาษีผ่านบัตรเครดิต
25/11/59 วารสารสรรพากร ประจำเดือน พฤศจิกายน
04/11/59 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 65/2559 เรื่อง การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
01/11/59 สัมมนา e-Payment ตอน "เอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับภาษีสรรพากร
28/10/59 วารสารสรรพากร ประจำเดือน ตุลาคม
27/10/59 คู่มือใบกำกับภาษี
20/10/59 ด่วน ! แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดเวลาการชำระอากรเป็นตัวเงินตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37)ฯ
29/09/59 ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 40 (3/2559)
28/09/59 แจ้งย้ายที่ทำการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2
22/09/59 วารสารสรรพากร ประจำเดือน กันยายน
21/09/59 รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
19/09/59 การตรวจสอบผลการลงทะเบียนกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
19/09/59 สัมมนาฟรี เรื่อง การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้วยการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว
14/09/59 ภาษีที่ร้านขายยาควรรู้
12/09/59 สรรพากรตรวจค้นกลุ่มผู้ประกอบการ แก๊งค์ขายใบกำกับภาษีปลอม
09/09/59 ขอเชิญส่งประเด็นปัญหาในการปฏิบัติทางภาษีหรือข้อเสนอแนะการใช้บริการ
08/09/59 ประเด็นถามตอบจากการสัมมนาในหัวข้อ "จัดทำบัญชีอย่างไร...ให้เป็นธรรมกับผู้เสียภาษี"
07/09/59 กรมสรรพากรจัดสัมมนาร้านขายยาแนะให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และเตรียมธุรกิจให้พร้อมเข้าสู่ระบบ National e-Payment
05/09/59 เอกสารประกอบการสัมมนา "ธุรกิจก้าวหน้า ร้านยาสู่สากล"
                     - เอกสารประกอบการบรรยาย
                     - คู่มือภาษีอากร "ธุรกิจก้าวหน้า ร้านยาสู่สากล"
03/09/59 การหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้า OTOP ตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย
01/09/59 พร้อมก่อนรับบริการ สาระน่ารู้เบื้องต้นของผู้เสียภาษีฯ
02/09/59 แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2
29/08/59 ประกาศผลการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 39 (2/2559)
23/08/59 การหักภาษี ณ ที่จ่ายของกองทุนหมู่บ้าน หรือโครงการอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน
23/08/59 คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง การหักภาษี ณ ที่จ่ายของกองทุนหมู่บ้าน หรือโครงการอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน
15/08/59 กรมสรรพากรเปิดสนามทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร(Tax Auditor)เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 16 กันยายน 2559
11/08/59 วารสารสรรพากร ประจำเดือน สิงหาคม
08/08/59 รับสมัครเข้ารับการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 40
03/08/59 การหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้า OTOP ตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย
02/08/59 การยกเว้นเงินได้สำหรับการจ่ายซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
                     - ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 272)
                     - กฎกระทรวง ฉบับที่ 318
02/08/59 แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
29/07/59 แจ้งย้ายที่ทำการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฎร์บูรณะ
29/07/59 เอกสารสัมมนาภาษีหัวข้อ "จัดสวัสดิการอย่างไร ไม่บาน (ปลาย)"
27/07/59 ด่วนที่สุด ขยายเวลาขอคืนอากรแสตมป์ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 !!!
13/07/59 สัมมนาฟรี เรื่อง การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษี
13/07/59 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษี
13/07/59 สัมมนาฟรี เรื่อง "จัดสวัสดิการอย่างไร ไม่บาน (ปลาย)" วันที่ 3-4 สิงหาคม 2559
12/07/59 วารสารสรรพากร ประจำเดือน กรกฎาคม
11/07/59 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง โอกาสทอง ร้านทองเปลี่ยนผ่านสู่นิติบุคคล
29/06/59 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง จัดทำบัญชีอย่างไร...ให้เป็นธรรมกับผู้เสียภาษี
29/06/59 นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ให้สัมภาษณ์เรื่อง e-Payment ในรายการ BUSINESS SMART
27/06/59 สัมมนาฟรี เรื่อง จัดทำบัญชีอย่างไร...ให้เป็นธรรมกับผู้เสียภาษี
24/06/59 เตือนผู้ประกอบการจดแจ้งระบบบัญชีเดียวตามพระราชกำหนดฯ ที่ไม่ยื่น ภ.ง.ด. 50 ของปี 2558 ภายในกำหนด ให้ยื่นรายการก่อนพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ของปี 2559
21/06/59 สำรองที่นั่งสัมมนา เรื่อง จัดทำบัญชีอย่างไร...ให้เป็นธรรมกับผู้เสียภาษี
25/05/59 วารสารสรรพากร ประจำเดือน มิถุนายน
20/06/59 คู่มือภาษีอากรสำหรับกิจการร้านทอง
17/06/59 ประกาศกระทรวงการคลังขยายเวลาการยื่นแบบให้ BOI
14/06/59 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1 ย้ายที่ทำการใหม่
13/06/59 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 ย้ายที่ทำการใหม่
13/06/59 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 1 ย้ายที่ทำการใหม่
09/06/59 สัมมนาฟรี!!!การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษี
09/06/59 สัมมนาฟรี!!!จัดทำบัญชีอย่างไร...ให้เป็นธรรมกับผู้เสียภาษี
09/06/59 เครื่องมือช่วยคำนวณรายการทางบัญชีเป็นรายการทางภาษี
03/05/59 ภาษีการรับมรดก / ภาษีการรับให้
30/05/59 ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 39 (2/2559)
25/05/59 แจ้งปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
24/05/59 FAQ เกี่ยวกับการแก้ไขรายการข้อผิดพลาดปี 2558 สำหรับผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชีและผู้ประกอบการ
23/05/59 กรมสรรพากรส่งเสริมให้ร้านค้าทั่วประเทศขอเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (VAT REFUND FOR TOURIST) ได้ง่ายขึ้น
23/05/59 กรมสรรพากรแนะร้านทองทั่วประเทศจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและทำบัญชีเล่มเดียว ช่วยลดภาระ ด้านภาษีอากร
23/05/59 VDO เรื่องต้องเรียนรู้ก่อนทำธุรกิจ
18/05/59 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 266) เกี่ยวกับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนหรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออกฯ
17/05/59 สัมมนาภาษีฟรี ครบเครื่องเรื่อง VAT ก่อน Start Up
12/05/59 วารสารสรรพากร ประจำเดือน พฤษภาคม
10/05/59 เนื่องจากระบบของ RD Call Center 1161 ขัดข้อง อาจทำให้ได้รับบริการล่าช้า ขออภัยในความไม่สะดวก
29/04/59 ประกาศผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 38 (1/2559)
28/04/59 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการ โดยกรมสรรพากร (Doing Business)
27/04/59 VDO ย้อนหลัง มาตราการภาษีที่น่าสนใจ
22/04/59 กรมสรรพากรเปิดทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 16 พฤษภาคม 2559
22/04/59 คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้
20/04/59 การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป
19/04/59 เอกสารประกอบการสัมนาการจัดทำบัญชีชุดเดียว
                     - พ.ร.ก. ยกเว้นและสนับสนุนฯ
                     - บัญชีชุดเดียว ทำอย่างไรให้ถูกต้อง(update)
12/04/59 ขอเชิญตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
08/04/59 วารสารสรรพากร ประจำเดือน เมษายน
30/03/59 แจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้สอบบัญชี และสำนักงานบัญชี
30/03/59 การทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้ารับการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 39(2/2559)
30/03/59 การออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปสำหรับมาตรการกินเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์
24/03/59 การขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้จดแจ้งเป็นผู้ประกอบการจัดทำบัญชีชุดเดียว
19/03/59 แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทุมวัน 2
18/03/59 สรรพากรห่วง SMEs ออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปไม่ถูกต้อง กระทบลูกค้าใช้เครดิตภาษีซื้อไม่ได้
16/03/59 การระบุเลขประจำตัวผู้ซื้อสินค้าและผู้รับบริการในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
14/03/59 เอกสารประกอบการสัมนาการจัดทำบัญชีชุดเดียว
                     - พ.ร.ก. ยกเว้นและสนับสนุนฯ
                     - บัญชีชุดเดียว ทำอย่างไรให้ถูกต้อง
11/03/59 รวม VTR เรื่อง การยกเว้นและลดภาษีให้ผู้ประกอบการ SMEs
10/03/59 วารสารสรรพากร ประจำเดือน มีนาคม
10/03/59 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฉบับภาษาอังกฤษ (Personal Income Tax return form 2015)
09/03/59 ขอเชิญผู้สนใจเข้าสัมมนา เรื่อง "การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีเพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรการบัญชีชุดเดียว" รุ่นที่ 3
08/03/59 รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
04/03/59 สรุปเอกสารประกอบการสัมนาการจัดทำบัญชีชุดเดียว สำหรับธุรกิจ SMEs
                     - การปรับปรุงบัญชีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด
                     - การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีสำหรับผู้สอบบัญชี
01/03/59 กรมสรรพากรขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีก 1 ปี บรรเทาภาระภาษีให้แก่ประชาชน
01/03/59 สัมมนาฟรี ยื่น ภ.ง.ด.50 อย่างมั่นใจ ก้าวไปกับสรรพากร
25/02/59 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 41) พ.ศ. 2559 แก้ไขบทลงโทษทางอาญา มีผลบังคับใช้แล้ว!!
25/02/59 สัมมนาฟรี การจดแจ้งเพื่อยกเว้นการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง สำหรับ SMEs
25/02/59 สัมมนาฟรี ทำบัญชีอย่างไรให้ถูกต้อง ตาม พ.ร.ก. ยกเว้นฯ พ.ศ. 2558
19/02/59 รวม VTR เรื่อง การยกเว้นและลดภาษีให้ผู้ประกอบการ SMEs
19/02/59 การเรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งได้ฯ ระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 2
12/02/59 3 หน่วยงานยืนยันความร่วมมือเกี่ยวกับมาตรการบัญชีชุดเดียว
29/01/59 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
29/01/59 ประกาศผู้มีสิทธิเข้าทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 38(1/2559)
28/01/59 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน แจ้งย้ายสถานที่ทำการใหม่
26/01/59 RD Call Center ขยายเวลาให้บริการ ปี2559
26/01/59 คำถาม ถามบ่อย class="style2">(FAQ) เกี่ยวกับ พ.ร.ก.ยกเว้นและสนับสนุนฯ
21/01/59 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่องมาตรการบัญชีชุดเดียวและยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs
05/01/59 วารสารสรรพากร ประจำเดือน ธันวาคม
05/01/59 มาตรการบัญชีชุดเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs
                     - หลักการ
                     - พระราชกำหนด
                     - พระราชกฤษฎีกา
                     - คำชี้แจง
                    - สรุปคำชี้แจง

ข่าว ปี 2560 >>

ข่าวเก่า ปี 2559 >>

ข่าวเก่า ปี 2558 >>

ข่าวเก่า ปี 2557 >>

ข่าวเก่า ปี 2556 >>

ข่าวเก่า ปี 2555 >>

ข่าวเก่า ปี 2554 >>

ข่าวเก่า ปี 2553 >>

ข่าวเก่า ปี 2552 >>

ข่าวเก่า ปี 2551 >>

ข่าวเก่า ปี 2550 >>

 

ปรับปรุงล่าสุด: 17-01-2021