เมนูปิดเตือนภัย...แก๊งแอบอ้างชื่อกรมสรรพากร


ข่าวปี 2557

20/07/57 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบาย คสช.
20/07/57 เรียกรายงานตัว ระดับปฏิบัติการ ของกรมสรรพากร (วันที่ 9 ก.ค.57)
20/07/57 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป
20/06/57 ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการพร้อมรื้อถอนของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ
20/06/57 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ "Geo-Informatics Applications Contest : G-CON
13/06/57 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (ครั้งที่ 2)
13/06/57 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 4
13/06/57 อัตราว่างระดับปฏิบัติการ สำหรับเรียกรายงานตัว 18 มิ.ย.57
26/05/57 เรียกรายงานตัว ระดับปฏิบัติการ ของกรมสรรพากร
26/05/57 ไม่ควรพลาด ! โปรโมชั่นสุดคุ้ม ต่ออายุการชำระภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทุกช่องทางกับธนาคารทหารไทย ฟรีค่าธรรมเนียมทุกประเภทภาษี
26/05/57 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับเสื้อ T-shirt หนังสั้น สำนึกยาว ปี 3
26/05/57 เรียกรายงานตัว ระดับปฏิบัติการ ของกรมสรรพากร
23/05/57 ไม่ควรพลาด ! โปรโมชั่นสุดคุ้ม ต่ออายุการชำระภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทุกช่องทางกับธนาคารทหารไทย ฟรีค่าธรรมเนียมทุกประเภทภาษี
19/05/57 ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 127 รายการ
12/05/57 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ระดับปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)
08/05/57  คู่มือภาษีสำหรับวิสาหกิจชุมชน
08/05/57 วารสารสรรพากร เดือน พฤษภาคม 2557 (สามารถอ่านผ่าน Smart Phone)
08/05/57  ขอเชิญพบกับกิจกรรมพิเศษที่บูธกรมสรรพากรในงาน Money Expo 2014
07/05/57 อัตราตำแหน่งว่าง ระดับปฏิบัติงาน เรียกบรรจุ วันที่ 14 พ.ค.57
07/05/57  ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ประเภทรถยนต์ราชการ จำนวน 19 คัน
07/05/57 สัมนาฟรี ..ทักษะชั้นยอด การหักภาษี ณ ที่จ่าย
29/04/57 ประกาศผลการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 32 (1/2557)
29/04/57 ขอเชิญโรงเรียนร่วมโครงการ " ดนตรีสร้างเด็กดี "
25/04/57 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ระดับปฏิบัติงาน
24/04/57 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร ของสำนักงาน สรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
25/03/57 รับสมัครเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 33(1/2557
17/04/57  ร่วมตอบแบบสอบถามสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
10/04/57 สัมมนาภาษีเรื่อง "ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.50 อย่างมืออาชีพ
10/04/57 ขอเชิญชวนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้สารสนเทศจากเว็บไซต์กรมสรรพากร
01/04/57  ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
25/03/57 รับสมัครสอบTA33
25/03/57 ข่าวรับสมัครพนักงานราชการ ปี 2557
25/03/57 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ (ภาค ค.) ระดับปฏิบัติงาน
24/03/57 เรียกรายงานตัวลูกจ้างชั่วคราวฯ ครั้งที่ 2
20/03/57 กรมสรรพากรรับแบบ ภ.ง.ด.90,91 นอกเวลาและนอกสถานที่
19/03/57 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทองย้ายที่ทำการ
18/03/57 สท.กทม 9 ตั้งอยู่ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ เปิดทำการตามปกติตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 57 เป็นต้นไป
18/03/57 รายงานหน่วยงานของกรมสรรพากรที่ถูกปิด
13/03/57 สัมมนาฟรี ! เรียนรู้ BOI...นำไปใช้ให้ถูกทาง
13/03/57 วารสารสรรพากร เดือน มีนาคม 2557 (สามารถอ่านผ่าน Smart Phone)
12/03/57 Personal Income Tax : Filable Tax Return for Tax year 2013
04/03/57 RD Music Contest Season 2
26/02/57 มาตการทางภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบ SMEs จากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ/เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
14/11/56 กรณีผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแจ้งขอใช้สิทธิ์จดทะเบียน ต้องยื่นแบบ ภ.พ.01.1 ภายใน 30 วันก่อนจะยื่นแบบ ภ.พ.01
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของวิสาหกิจชุมชน
กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมสรรพากร ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
Download ปฏิทินภาษีอากร 2557
วารสารสรรพากร เดือน กุมภาพันธ์ 2557 (สามารถอ่านผ่าน Smart Phone)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 32(1/2557)
การเรียกผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากร
สถานที่ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ ของสำนักงานสรรพากรภาค 1
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวัน เวลาสำรองที่นั่งและสถานที่จัดสัมมนา "กันไว้ดีกว่าแก้...รู้ถ่องแท้กฎหมายใหม่"
กรมสรรพากรขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ถึง 31 ม.ค. 58
การเพิ่มหน่วยงานสรรพากรเพื่อให้บริการประชาชน
กรมสรรพากรขยายเวลาการเพิ่มรายการในใบกำกับภาษี
คำชี้แจง การลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอัตราใหม่
กรมสรรพากรขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ถึง 31 ม.ค. 58

ข่าวเก่า ปี 2559 >>

ข่าวเก่า ปี 2558 >>

ข่าวเก่า ปี 2557 >>

ข่าวเก่า ปี 2556 >>

ข่าวเก่า ปี 2555 >>

ข่าวเก่า ปี 2554 >>

ข่าวเก่า ปี 2553 >>

ข่าวเก่า ปี 2552 >>

ข่าวเก่า ปี 2551 >>

ข่าวเก่า ปี 2550 >>

 

ปรับปรุงล่าสุด: 17-01-2021