เมนูปิด

ข่าวปี 2553

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี ของกรมสรรพากร ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2553
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ของกรมสรรพากร ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2553
ประกาศผลการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 22(3/2553)
โค้งสุดท้าย! ซื้อ RMF/LTF ประหยัดภาษี ปี 2553
กรมฯชี้แจงการเรียกเก็บภาษีกรณีผู้ที่ได้รับรางวัลจากการชิงโชค
กรมฯชี้แจงการเรียกเก็บภาษีกรณีผู้ที่ได้รับรางวัลจากการชิงโชค
หลักเกณฑ์การหักลดหย่อน/หักรายจ่าย การบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
คู่มือผู้เสียภาษีในการจัดทำข้อตกลงการกำหนดราคาเป็นการล่วงหน้า (Advanced Pricing Arrangement : APA)
กรมสรรพากรจัดสัมมนาเรื่อง "การลงรายงานภาษีซื้อ/ภาษีขาย"
สัมมนาฟรีเรื่อง"ตรวจแถวและแนวทางด้านการบัญชีภาษี กับกรมสรรพากร"
กรมสรรพากรจัดสัมมนา"ถอดรหัสภาษีเงินได้ 90/91 ให้รวดเร็ว ทันใจ"
“กรมสรรพากรจัดสัมมนา เรื่อง กลยุทธ์จัดการภาษีให้อยู่หมัด & รู้ทันภาษี รู้ทันกลยุทธ์ ทำงานง่ายกว่าที่คิด”
กรมสรรพากรจัดสัมมนาฟรี ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ขอให้ผู้ทำบัญชีระมัดระวังในการจัดทำงบการเงิน
ชะลอเงินก้อนโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 2553
ส่ง/ตรวจสอบการส่งเอกสารประกอบการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
บอกกล่าวเรื่องการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี2552
แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ 2553
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง ปีภาษี 2552
  

ข่าวเก่า ปี 2559 >>

ข่าวเก่า ปี 2558 >>

ข่าวเก่า ปี 2557 >>

ข่าวเก่า ปี 2556 >>

ข่าวเก่า ปี 2555 >>

ข่าวเก่า ปี 2554 >>

ข่าวเก่า ปี 2553 >>

ข่าวเก่า ปี 2552 >>

ข่าวเก่า ปี 2551 >>

ข่าวเก่า ปี 2550 >>

 

ปรับปรุงล่าสุด: 17-01-2021