เมนูปิดเตือนภัย...แก๊งแอบอ้างชื่อกรมสรรพากร


ข่าวปี 2558

29/12/58 ประกาศผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 37 (3/2558)
25/12/58 กรมสรรพากรมอบสื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษีอากร สำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25/12/58 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2558
            - คำชี้แจง
            - หลักการ
            - กฎกระทรวงฉบับที่ 310(2558)
            - ประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 263)
25/12/58 ยกเว้นภาษีค่าซื้อสินค้า/บริการไม่เกิน 15,000 บาท ตามกฎกระทรวง ฉ.310 (พ.ศ.2558)
23/12/58 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหารย้ายที่ทำการแห่งใหม่
23/12/58 ด่วน กฎกระทรวงยกเว้นเงินส่วนแบ่งของกำไรจาก หสม./คณะบุคคล
17/12/58 เตรียมตัวทดสอบเป็น "ผู้สอบบัญชีอากร" กับกรมสรรพากร เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-16 มกราคม 59
16/12/58 ขอเชิญ SMEs ดาวน์โหลดโปรแกรมบัญชีอย่างง่ายไปใช้จัดทำบัญชีธุรกิจฟรี
08/12/58 การทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้ารับการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 38 (1/2559)
18/11/58 สัมมนาฟรี เรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีและโปรแกรมบัญชีอย่างง่าย
18/11/58 แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง
09/11/58 แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัว
30/10/58 แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการของสานักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ
26/10/58 รวมพลังสร้างความเข้มแข็ง SMEs ไทย ด้วยบัญชีชุดเดียว
21/10/58 เชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้าฟังสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อการลงทุนใน CLMV
12/10/58 แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการของสานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 1
09/10/58 กรมสรรพากรร่วมกับห้างเซ็นทรัล และบริษัทในเครือกว่า 1,500 สาขาทั่วประเทศ บริการรับชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
02/10/58 แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2
02/10/58 แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 1
30/09/58 ประกาศผู้มีสิทธิเข้าทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 37 (3/2558)
30/09/58 กรมสรรพากรขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 7 ต่อไปอีกจนถึง 30 กันยายน 2559
16/09/58 กรมสรรพากรแจ้งใกล้สิ้นสุดเวลายื่นแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94)
04/09/58 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 1 ย้ายที่ทำการใหม่
10/08/58 ซ้อมความเข้าใจกรณีการได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัย ประเทศเมียนมา
07/08/58 คู่มือภาษี สำหรับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
07/08/58 กรมสรรพากรร่วมกับธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพิ่มช่องทางการชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบ ATM
07/08/58 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2558
07/08/58 พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558
20/07/58 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ของกรมสรรพากร
17/07/58 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวา ย้ายที่ทำการแห่งใหม่
10/07/58 ขอเชิญตอบแบบสอบถามการใช้งานเว็บไซต์ของกรมสรรพากร
07/07/58 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์ โครงการวิจัย R2R เรื่องระบบควบคุมและติดตาม การเลิก เพิกถอน ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
29/06/58 กรมสรรพากรทำข้อตกลงส่งข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีทางอินเทอร์เน็ตให้ ป.ป.ท. ใช้ตรวจสอบการทุจริตในภาครัฐได้รวดเร็วขึ้น
12/06/58 สัมมนาฟรี เรื่อง เตรียมตัวให้พร้อมก่อนก้าวสู่ AEC กับกรมสรรพากร
11/06/58 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น เนื่องจากย้ายที่ทำการใหม่
05/06/58 เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมทดสอบการยื่นคำขออนุมัติเป็น IHQ/ITC ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2558
29/05/58 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 36 (2/2558)
26/05/58 กรมสรรพากรร่วมกับทรูมันนี่ ให้บริการรับชำระภาษีผ่านมือถือตลอด 24 ชั่วโมง
22/05/58 กรมสรรพากรประชาสัมพันธ์ ใกล้สิ้นสุดเวลายื่นแบบฯ ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี
21/05/58 RD Call Center 1161 ปิดปรับปรุงระบบ
19/05/58 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50
15/05/58 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้วย้ายที่ทำการแห่งใหม่ไปที่อาคารไวส์แวร์เฮ้าส์
08/05/58 อนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างไทยกับไอร์แลนด์ มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2558
01/05/58 Tax incentive for donation made to victims from earthquake in Nepal
30/04/58 กรมสรรพากรร่วมกับเพย์สบาย ให้บริการรับชำระภาษีสรรพากรทุกประเภท
28/04/58 แถลงข่าวการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลได้สิทธิลดหย่อนภาษี
28/04/58 ซ้อมความเข้าใจ กรณีบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล
24/04/58 แจ้งย้ายสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 1
24/04/58 แจ้งสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 ในวันที่ 24 เม.ย.58ไฟฟ้าจะดับเวลา 08.30น. - 17.00น.
22/04/58 สัมมนาฟรี เรื่อง เตรียมพร้อมรอบรู้ระบบบัญชีและภาษีอากรสำหรับกิจการโรงเรียนกวดวิชา
21/04/58 แจ้งย้ายสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
16/04/58 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ ร่วมสร้างสังคม Digital Economy สำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปี 2558 ลุ้นรับของรางวัลตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พ.ค. 58
31/03/58 กรมสรรพากรทำความเข้าใจภาระภาษี กรณีเปิดบัญชีเงินฝากร่วมกัน
30/03/58 คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง การระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
30/03/58 กรมสรรพากรกับ บก.ปอศ. ร่วมกันจับกุม 2 กลุ่มผู้ขายใบกำกับปลอมรายใหญ่
30/03/58 กรมสรรพากรเพิ่มช่องทางการชาระภาษีให้ผู้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ทางอินเทอร์เน็ตให้สะดวกมากยิ่งขึ้น
13/03/58 บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ จ่ายภาษีที่ไหนก็ได้ 2 ต่อ
16/03/58 การจัดเก็บภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

ข่าวเก่า ปี 2559 >>

ข่าวเก่า ปี 2558 >>

ข่าวเก่า ปี 2557 >>

ข่าวเก่า ปี 2556 >>

ข่าวเก่า ปี 2555 >>

ข่าวเก่า ปี 2554 >>

ข่าวเก่า ปี 2553 >>

ข่าวเก่า ปี 2552 >>

ข่าวเก่า ปี 2551 >>

ข่าวเก่า ปี 2550 >>

 

ปรับปรุงล่าสุด: 17-01-2021