เมนูปิด

ข่าวสารอื่นๆ

เตือนภัย...แก๊งแอบอ้างชื่อกรมสรรพากร


ข่าวปี 2561

ปุ้มสีม่วง03/12/61 สรรพากรสหรัฐฯ (IRS) จะเปิดระบบ IDES เพื่อให้สถาบันการเงินไทยทดลองรับ – ส่งข้อมูลจำลองให้ IRS
ปุ้มสีม่วง30/11/61 กำหนดเขตพื้นที่ท่องเที่ยวสำหรับการจัดอบรมสัมมนา และการเดินทางท่องเที่ยวและที่พักเพิ่มเติมจากจังหวัดท่องเที่ยวรอง
ปุ้มสีม่วง29/11/61 สรรพากรประกาศยุทธศาสตร์ D2RIVE ยกระดับการเก็บภาษีและบริการประชาชนให้ทันสมัย รวดเร็ว และเป็นธรรม
ปุ้มสีม่วง22/11/61 สัมมนาฟรี สารพันปัญหา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของบุคคลธรรมดา
ปุ้มสีม่วง30/10/61 วารสารสรรพากร ประจำเดือน พฤศจิกายน
ปุ้มสีม่วง20/11/61 จุดจบคนขายและคนซื้อใบกำกับภาษีที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ปุ้มสีม่วง13/11/61 ส่งเสริมคนไทยมีลูกเพิ่มค่าลดหย่อนบุตรตั้งแต่คนที่ 2 เป็น 60,000 บาท
ปุ้มสีม่วง13/11/61 มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร
ปุ้มสีม่วง13/11/61 หลักเกณฑ์การลดหย่อนบุตรคนที่สอง
ปุ้มสีม่วง05/11/61 อันดับความยาก-ง่ายในการชาระภาษีไทยปี 62 ปรับดีขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่ 59 จาก 190 ประเทศ
ปุ้มสีม่วง18/10/61 กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ 2561 สูงกว่าปีก่อนหน้า 7%
ปุ้มสีม่วง12/10/61 กรมสรรพากรขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ต่อไปอีก 1 ปี
ปุ้มสีม่วง04/10/61 กรณีชี้แจงผลการคัดเลือกตัวแทนเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง
ปุ้มสีม่วง02/10/61 ประกาศผลตัวแทนเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง
ปุ้มสีม่วง01/10/61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 46 (3/2561)
ปุ้มสีม่วง01/10/61 เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เรื่อง ร่าง พ.ร.บ. (กรณีการหักลดหย่อนและการหักรายจ่ายสำหรับการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง
ปุ้มสีม่วง30/09/61 กรมสรรพากรประกาศผลตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง
ปุ้มสีม่วง27/09/61 กรมสรรพากรชี้แจงเกี่ยวกับข้อเสนอการปฏิรูปภาษีสรรพากรของคณะอนุกรรมการ พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร
ปุ้มสีม่วง26/09/61 เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เรื่อง ร่าง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม Functional Currency ระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561
ปุ้มสีม่วง21/09/61 กรมสรรพากรแนะผู้ประกอบการทำบัญชีชุดเดียว รองรับการทำธุรกรรมการเงินปี 2562
ปุ้มสีม่วง19/09/61  ร้านค้าปลีกดีดี...มีแต่ได้...กับได้
ปุ้มสีม่วง10/09/61  สัมมนาเรื่อง "ก้าวสำคัญ...ธุรกรรมการเงิน ด้วยบัญชีชุดเดียว"
ปุ้มสีม่วง05/09/61 กรมสรรพากรเชิญผู้เสียภาษีใช้แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน อ.ส.4 อ.ส.4ก และ อ.ส.4ข แบบใหม่
ปุ้มสีม่วง06/09/61  เปิดจองสัมมนา เรื่อง "หลักเกณฑ์ในการคำนวณกำไรสุทธิ"
ปุ้มสีม่วง03/09/61 กรมสรรพากรเปิดสนามทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 16 กันยายน 2561
ปุ้มสีม่วง30/08/61 ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนกรมสรรพากรคุณธรรม
ปุ้มสีม่วง25/08/61 การทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 46 (3/2561)
ปุ้มสีม่วง17/07/61 วารสารสรรพากร ประจำเดือน สิงหาคม
ปุ้มสีม่วง16/08/61 ขอแจ้งปิดระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์และระบบบริการอื่นๆ ชั่วคราว ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 18 ส.ค.61 ถึงวันจันทร์ที่ 20 ส.ค.61
ปุ้มสีม่วง16/08/61 กรมสรรพากรเตือนใกล้สิ้นสุดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ปี 2561
ปุ้มสีม่วง14/08/61 เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ "รู้ไว้ได้กำไร กฎหมายใหม่ภาษีอากร"
ปุ้มสีม่วง11/08/61 ขณะนี้ "น้องอารี" ย้ายไปอยู่หน้าข่าวสารอื่น ๆ ชั่วคราว
ปุ้มสีม่วง07/08/61 เปิดจองสัมมนา เรื่อง “e-Tax Invoice & e-Receipt สู่ Thailand 4.0 ครั้งที่ 2”
ปุ้มสีม่วง06/08/61 สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ปุ้มสีม่วง04/08/61 สัมนาฟรี เรื่อง "รู้เฟื่องเรื่องใบกำกับภาษีและภาษีซื้อต้องห้าม"
ปุ้มสีม่วง02/08/61 เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ "รู้ไว้ได้กำไร กฎหมายใหม่ภาษีอากร"
ปุ้มสีม่วง28/07/61 เตรียมตัวหรือยัง ได้เวลายื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดาครึ่งปี ภ.ง.ด.94 กันแล้ว
ปุ้มสีม่วง27/07/61 กรมสรรพากรแนะนำให้เกษตรกรทำบัญชีอย่างง่าย หักค่าใช้จ่ายตามจริงแทนการหักเหมา
ปุ้มสีม่วง26/07/61 นิติบุคคลอบรมสัมมนา 55 จังหวัดเมืองรอง หักรายจ่ายได้ 2 เท่า
ปุ้มสีม่วง24/07/61 เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามคำขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ
ปุ้มสีม่วง19/07/61 ขอเชิญร่วมลงนาม ถวายสัตย์ปฏิญานฯทางออนไลน์
ปุ้มสีม่วง16/07/61 สัมนาภาษีเรื่อง รู้ไว้ได้กำไร กฎหมายภาษีอากร
ปุ้มสีม่วง13/07/61 วารสารสรรพากร ประจำเดือน กรกฎาคม
ปุ้มสีม่วง05/07/61 แจ้งย้ายที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสท.สระบุรี
ปุ้มสีม่วง03/07/61 การประชุมเชิงปฏิบัติการ"วิธีการรายงานข้อมูลตามความตกลง FATCA"
ปุ้มสีม่วง19/06/61 สรรพากรสหรัฐฯ (IRS) เปิดระบบ IDES เพื่อให้สถาบันการเงินไทยทดลองรับ – ส่งข้อมูลจำลอง
ปุ้มสีม่วง15/06/61 อย่าหลงเชื่อข่าวสรรพากรเก็บภาษีวัดและพระ
ปุ้มสีม่วง15/06/61 กรมสรรพากรชี้แจงกรณีรัฐบาลออกกฎหมายเก็บภาษีคนไทยขายของออนไลน์
ปุ้มสีม่วง15/06/61 วารสารสรรพากร ประจำเดือน มิถุนายน
ปุ้มสีม่วง14/06/61 ลดหย่อนภาษี 2 เท่า เมื่อบริจาคให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง
ปุ้มสีม่วง08/06/61 รับชมคลิปสัมมนาภาษี เรื่องหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกวิธีกับสรรพากร
ปุ้มสีม่วง08/06/61 รู้มั้ย ได้รับรางวัลจากการชิงโชค ต้องเสียภาษี
ปุ้มสีม่วง08/06/61 กรมสรรพากรเชิญผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
ปุ้มสีม่วง08/06/61 เปิดจองสัมมนา เรื่อง “หักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกวิธีกับสรรพากร ครั้งที่ 2”
ปุ้มสีม่วง07/06/61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 45 (2/2561)
ปุ้มสีม่วง06/06/61 เปิดรับฟังความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. เพื่อให้บริษัทและ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศ ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
ปุ้มสีม่วง01/06/61 อธิบดีกรมสรรพากรมอบนโยบายเน้นนำดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บภาษีและบริการประชาชน พร้อมตั้งเป้าเป็นกรมสรรพากรดิจิทัลภายในปี 2563
ปุ้มสีม่วง31/05/61 กรมสรรพากรเตือนผู้เสียภาษี ใกล้สิ้นสุดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี
ปุ้มสีม่วง28/05/61 ประชาสัมพันธ์ เอกสารประกอบการบรรยายสัมมนาภาษี "108 ปัญหา ภาษีมูลค่าเพิ่ม"
ปุ้มสีม่วง27/05/61 อย่าหลงเชื่อข่าวรัฐบาลขึ้นแวต 9 %
ปุ้มสีม่วง25/05/61 การเสียภาษีของ ดารา เน็ตไอดอล ที่รับรีวิวสินค้า
ปุ้มสีม่วง23/05/61 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของกรมสรรพากรตามหลักธรรมาภิบาล
ปุ้มสีม่วง22/05/61 ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 704) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกําหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล ฯ
ปุ้มสีม่วง22/05/61 SMEs จ้างงานผู้สูงอายุ
ปุ้มสีม่วง16/05/61 เที่ยวลดหย่อนภาษีเมืองรอง 55 จังหวัด
ปุ้มสีม่วง10/05/61 กรมสรรพากรชี้แจงมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาประกอบกิจการในรูปแบบนิติบุคคล และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร พร้อมแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการ
                ยื่นงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2560 ให้ถูกต้อง เพื่อรองรับการดำเนินการของสถาบันการเงิน"
ปุ้มสีม่วง08/05/61 สัมมนาฟรี เรื่อง “หักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกวิธีกับสรรพากร”
ปุ้มสีม่วง08/05/61 ไขปัญหาการยื่นงบการเงินชุดเดียว
ปุ้มสีม่วง04/05/61 กรมสรรพากรขอชี้แจงเรื่องการขอเอกสารประกอบการพิจารณาคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560 เพิ่มเติม
ปุ้มสีม่วง03/05/61 UPDATE ระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2560
ปุ้มสีม่วง30/04/61 กรมสรรพากรแจ้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บันทึกข้อมูลลูกจ้างผู้สูงอายุที่ใช้สิทธิหักรายจ่ายบนระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ ภายใน 30 พฤษภาคม 2561
ปุ้มสีม่วง30/04/61 ผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 44 (1/2561)
ปุ้มสีม่วง25/04/61 UPDATE กฎกระทรวง ฉบับที่ 335 (พ.ศ. 2561)สนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง
ปุ้มสีม่วง24/04/61 เตรียมสมัครเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) กับกรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 พฤษภาคม 2561
ปุ้มสีม่วง20/04/61 กรมสรรพากรเตือนถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
ปุ้มสีม่วง19/04/61 การทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 45 (2/2561)
ปุ้มสีม่วง18/04/61 กรมสรรพากรเชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้ารับฟังการอบรมสัมมนาเรื่อง “บัญชีชุดเดียวส่งเสริม SMEs เติบโตอย่างยั่งยืน"
ปุ้มสีม่วง11/04/61 สารพันคำถามแบบ ภ.ง.ด. 50
ปุ้มสีม่วง03/04/61 การรายงานผลการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ปุ้มสีม่วง31/03/61 แจ้งย้ายสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่าแห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
ปุ้มสีม่วง27/03/61 กรมสรรพากรแจ้งใกล้สิ้นสุดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2560
ปุ้มสีม่วง23/03/61 ขอแจ้งปิดระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ และระบบบริการอื่นๆชั่วคราว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 มี.ค.61 ถึงวันเสาร์ที่ 24 มี.ค.61
ปุ้มสีม่วง23/03/61 การให้บริการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90,ภ.ง.ด.91 ในวันที่ 24 มีนาคม 2561
ปุ้มสีม่วง20/03/61 แจ้งแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแม่ฮ่องสอน
ปุ้มสีม่วง20/03/61 วารสารสรรพากร ประจำเดือน มีนาคม
ปุ้มสีม่วง16/03/61 กรมสรรพากรให้บริการรับแบบฯ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ
ปุ้มสีม่วง15/03/61 สัมมนาฟรี เรื่อง “การจัดทำงบการเงินและการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50”
ปุ้มสีม่วง12/03/61 รับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
ปุ้มสีม่วง12/03/61 รับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ปุ้มสีม่วง07/03/61 ตัวอย่าง เอกสารประกอบการหักค่าใช้จ่ายจริง (ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)
ปุ้มสีม่วง06/03/61 กรมสรรพากรร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชื่อมโยงฐานข้อมูลงบการเงินและการยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้นิติบุคคลเข้าด้วยกัน เพื่อลดภาระของผู้ประกอบการและยกระดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ
ปุ้มสีม่วง02/03/61 กรมสรรพากรขยายเวลาการให้บริการโทร 1161 รองรับผู้เสียภาษียื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91
ปุ้มสีม่วง02/03/61 ขอเชิญตอบแบบสอบถาม เรื่อง การจัดหมวดหมู่ e-Services บนเว็บไซต์กรมสรรพากร
ปุ้มสีม่วง23/02/61 กรมสรรพากรชี้แจงเกี่ยวกับผู้ประกอบการตลาดในเขตประเวศ
ปุ้มสีม่วง20/02/61 แจ้งแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแม่ฮ่องสอน
ปุ้มสีม่วง16/02/61 คลายปัญหา ...ไขข้อสงสัย วิสาหกิจชุมชน
ปุ้มสีม่วง16/02/61 วารสารสรรพากร ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ปุ้มสีม่วง13/02/61 คำถาม-ถามบ่อย ปีภาษี 2560
ปุ้มสีม่วง09/02/61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 44 (1/2561)
ปุ้มสีม่วง06/02/61 กรมสรรพากรเตือนระวังภัยแก๊งค์ Call Center หลอกคืนภาษีผ่านตู้ ATM
ปุ้มสีม่วง05/02/61 กรมสรรพากรร่วมกับ 2 สถาบันการเงิน เพิ่มช่องทางให้บริการรับชำระภาษีอากรผ่านเครื่อง EDC
ปุ้มสีม่วง05/02/61 ตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จรับเงินของแบบแสดงรายการภาษีที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์
ปุ้มสีม่วง30/01/61 ร้านค้าปลีก DD มีแต่ได้..กับได้
ปุ้มสีม่วง30/01/61 ชำระภาษีรับทันทีแต้มคลับการ์ด 300 แต้ม ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-9เม.ย.61
ปุ้มสีม่วง24/01/61 วารสารสรรพากร ประจำเดือน มกราคม
ปุ้มสีม่วง23/01/61 RD Intelligence Center ขยายเวลาให้บริการ ปี2561
ปุ้มสีม่วง22/01/61 รับชมคลิปสัมมนาภาษี
ปุ้มสีม่วง21/01/61 ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อ ร่าง พ.ร.บ.เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการในต่างประเทศ
ปุ้มสีม่วง15/01/61 สัมมนาฟรี เรื่อง “e-Tax Invoice & e-Reciept”
ปุ้มสีม่วง12/01/61 โปรดทราบการชำระภาษีด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2560 ยังคงสามารถชำระภาษีได้ตาม สส.เดิม
ปุ้มสีม่วง11/01/61 เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี "ก้าวสู่ยุคดิจิทัล Thailand 4.0 กับ e-Tax Invoice & e-Receipt"
ปุ้มสีม่วง11/01/61 ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560
ปุ้มสีม่วง11/01/61 ร้อยเรื่องลดหย่อน ปีภาษี 2560
ปุ้มสีม่วง11/01/61 ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนไทย – กัมพูชา มีผลใช้บังคับแล้ว
ปุ้มสีม่วง10/01/61 FAQ โฉมใหม่ เปิดให้บริการแล้ว
ปุ้มสีม่วง05/01/61 การคืนเงินภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์
ปุ้มสีม่วง03/01/61 กรมสรรพากรเพิ่มช่องทางใหม่ให้ประชาชนแจ้งเบาะแส/ข้อมูลแหล่งภาษีผ่านมือถือและเว็บไซต์

 

ปรับปรุงล่าสุด: 17-01-2021