เมนูปิดเตือนภัย...แก๊งแอบอ้างชื่อกรมสรรพากร


ข่าวปี 2555

สท.บึงกาฬ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2555 ผ่านอินเทอร์เน็ต
ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2555 สรรพากร Call Center ปิดปรับปรุงระบบตอบรับอัตโนมัติ (ยกเว้น Contact Us)
ประกาศรับสมัครเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 29(1/2556)
สรรพากร CALL CENTER รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากร
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี ย้ายที่ทำการ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2 ย้ายที่ทำการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโครงการ RD Camp Season 5
Hot! ชี้แจงการยื่นแบบฯ ของสามีและภริยา
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์, สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครสวรรค์
ประกาศผลการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 27(2/2555)
สท.นครสวรรค์และ สส.เมืองนครสวรรค์ย้ายที่ทำการ
ประกาศรับสมัครผู้สนใจลงทุนในกิจการร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม (กาแฟสด)
สรรพากร Call Center ปิดปรับปรุงชั่วคราว เนื่องจากไฟ้ฟ้าขัดข้อง และจะเปิดทำการโดยเร็ว
แจ้งย้ายสถานที่ทำการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ
รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ครั้งที่ 2/2555
สัมมนาฟรี เรื่อง จัดเต็มจัดหนัก ขจัดปัญหาภาษีนิติบุคคล"
กำหนดการโครงการ RD Society Club 2012
ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ RD Society Club 2012
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ RD Society Club 2012
แจ้งย้ายสถานที่ทำการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการกรมสรรพากร
แจ้งปรับปรุงและเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กทม.15
สัมมนาภาษีเรื่อง ค่าแรงวันนี้ ภาษีช่วยได้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 27(2/2555)
บอกกล่าว   เรื่องการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554
ประกาศผลการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 25 (3/2554)
ปิดระบบยื่นแบบและชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ตชั่วคราว ในวันที่ 2-4 มิย. 55
RD Society Club ชมรมคนรุ่นใหม่ ใส่ใจภาษี
มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ เป็นสถานพักฟื้น บำบัดและฟื้นฟูฯ ของเอกชนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย จึงได้รับสิทธิยกเว้นภาษี
รับสมัครเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 27(2/2555)
ผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต และแบ่งชำระภาษีเป็นงวด ทานสามารถชำระภาษีงวดที่ 3 ได้ ถึงวันที่ 8 มิ.ย. 2555
แจ้งเปลี่ยนเลขที่ตั้งสถานที่ทำการสำนักงานสรรพากรพื้นที่ กทม.15
แจ้งย้ายสถานที่ทำการสำนักงานสรรพากรพื้นที่ กทม.26
แจ้งย้ายสถานที่ทำการสำนักงานสรรพากรพื้นที่ สมุทรสงคราม
แจ้งปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กทม.12
แจ้งปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง
สัมมนาภาษีฟรี "เปิดประเด็นกฎหมายใหม่ สู้ภัยเศรษฐกิจ"
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (เพิ่มเติมครั้งที่ 6)
รับสมัครเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 27(2/2555)
สหกรณ์ออมทรัพย์ ช่วยเหลือสมาชิกข้าราชการบำนาญผู้ประสบภัยน้ำทว่ม
คำชี้แจงกรมสรรพากรเรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สรรพากรรับแบบ ภ.ง.ด.90, 91 นอกเวลาราชการ
ตารางสรุปการหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีเพื่อการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2554
เชิญตอบแบบสอบถามบูธนิทรรศการ โครงการบ้านหลังแรก
สัมมนาฟรี เรื่อง นิติบุคคล 54 กับมาตรการภาษีหลังน้ำลด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมสรรพากร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
รับแต้มคลับการ์ด 300 แต้ม เมื่อยื่นภาษีฯ ภ.ง.ด.90 , 91 ผ่านเน็ต และ ชำระภาษีที่เทสโก้โลตัส
สัมมนาฟรี เรื่อง ถูกต้อง ทันสมัย เมื่อขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 26(1/2555)
คำชี้แจง การหักลดหย่อนค่าซ่อมบ้าน และค่าซ่อมรถ ที่ได้รับ ความเสียหาย จากเหตุอุทกภัยตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555
บริการผ่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2554 (ผ่านอินเทอร์เน็ต)
โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91
Hot !!! บริการผ่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2554
โครงการประกวดหนังสั้น สำนึกยาว ประกาศผลงานที่ผ่านรอบ Page View 50 เรื่องแรก
เชิญร่วมงานคืนสู่เหย้าชาวเกษตรศาสตร ์
สัมมนาภาษีในงาน Thailand Industrial Fair 2012 หัวข้อ มาตรการช่วยเหลือทางด้านภาษีเพื่อผู้ประกอบการที่ประสบภัยน้ำท่วม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กฎหมายใหม่น่ารู้ และ ประเด็นปัญหาที่มักพบบ่อยในการเสียภาษี
สัมมนาฟรี เรื่อง Guide to Personal Income Tax Return
สรรพากร Call Center ขยายเวลาการให้บริการ
ประกาศผลการทดสอบความรู้ของ ผู้ขอเข้ารับการทดสอบ เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 25(3/2554)
ข้อมูลความเคลื่อนไหว การเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในระดับปฏิบัติงาน กรมสรรพากร
รับสมัครทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 26 (1/2555)
คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัย
แจ้งกำหนดการจัดเสวนาภาษี เรื่อง"พร้อมรับมือความต่างระหว่างหลักบัญชี NPAEs และภาษีสรรพากร"
คำชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย
การส่งรายงานการประชุมใหญ่งบดุลและบัญชีรายได้รายจ่าย พร้อมทั้งรายงานการดำเนินงานของกิจการสำหรับองค์การกุศลสาธารณะ
เปิดให้บริการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้เสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดอุทกภัย ตั้งแต่ 1-30 ธ.ค. 2554
พิเศษ สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตร E - FILING PRIVILEGE CARD
ขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีฯในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัย
ด่วน ! ขอเลื่อนการจัดเสวนาภาษี เรื่อง "พร้อมรับมือความต่าง ระหว่างหลักบัญชี NPAEs และภาษีสรรพากร"
อัตราว่างตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน สำหรับการเรียกบรรจุเข้ารับราชการในระดับปฏิบัติงาน วันที่ 23 ธันวาคม 2554
ข้อมูลความเคลื่อนไหว การเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในระดับปฏิบัติงาน กรมสรรพากร
คำแนะนำการเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการรายงานตัว
เลื่อนกำหนดวันรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร สังกัดกรมสรรพากร
แถลงข่าว คำชี้แจงแนวปฏิบัติการเสียภาษีของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12 ขอแก้ไขหมายเลขภายในจากเดิม 3 หลัก เป็น 4 หลัก โดยเติมศูนย์ข้างหน้า
ขอเชิญร่วมบริจาค เงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
โครงการประกวดหนังสั้นกรมสรรพากร
ร่วมประกวดภาพถ่ายและ ภาพวาด สังคมมีสุขด้วยการให้
คู่มือประชาชน
Tax mapping และประเด็นหน้าที่ทางภาษีอากร
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างกฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายของกรมสรรพากร
พิธีมอบรางวัล "รัษฎากรพิพัฒน์" ประจำปี 2554
แจ้งกำหนดให้วันที่ 17 เมษายน 2555 เป็นวันทำงานตามปกติ
รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมสรรพากร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ตารางสรุปการหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีเพื่อการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2554
คำชี้แจง การหักลดหย่อนค่าซ่อมบ้าน และค่าซ่อมรถ ที่ได้รับ ความเสียหาย จากเหตุอุทกภัยตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555
บริการผ่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2554 (ผ่านอินเทอร์เน็ต)
การรับชำระภาษีด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
คำชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย
โครงการประกวดหนังสั้นกรมสรรพากร
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างกฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายของกรมสรรพากร
ประกาศ ป.ป.ช. "การยื่นแบบแสดงรายการภาษี และยื่นแสดงบัญชีรายการรับ-จ่าย ทางอิเล็กทรอนิกส์"
สัมมนาภาษีในงาน Thailand Industrial Fair 2012 หัวข้อ มาตรการช่วยเหลือทางด้านภาษีเพื่อผู้ประกอบการที่ประสบภัยน้ำท่วม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กฎหมายใหม่น่ารู้ และ ประเด็นปัญหาที่มักพบบ่อยในการเสียภาษี
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ใหม่ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง
ร่วมประกวดภาพถ่ายและ ภาพวาด สังคมมีสุขด้วยการให้
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12 ขอแก้ไขหมายเลขภายในจากเดิม 3 หลัก เป็น 4 หลัก โดยเติมศูนย์ข้างหน้า
กรมสรรพากรเชิญชวนประกวดโครงการหนังสั้นกรมสรรพากร
เสวนาภาษีเรื่อง พร้อมรับมือความต่างระหว่าง หลักบัญชี NPAEs และภาษีสรรพากร
กรมสรรพากรเชิญชวนประกวดภาพถ่ายและภาพวาด ในโครงการ RD Giving Art Award
ติดตามชมสปอตทีวีชุด "สำนักงานบริการขวัญใจประชาชน"
สัมมนา ฟรี!"ปุจฉาวิสัชนา ใบกำกับภาษีมีคำตอบ"
จัดสัมมนา ฟรี!"สัมมนาการเสียภาษีของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)" วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554
รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว รายจังหวัด Hot!!
ประกาศกรมสรรพากร เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมสรรพากร ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2554
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี ของกรมสรรพากร ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2553
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ของกรมสรรพากร ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2553
โค้งสุดท้าย! ซื้อ RMF/LTF ประหยัดภาษี ปี 2553
กรมฯชี้แจงการเรียกเก็บภาษีกรณีผู้ที่ได้รับรางวัลจากการชิงโชค

ข่าวเก่า ปี 2559 >>

ข่าวเก่า ปี 2558 >>

ข่าวเก่า ปี 2557 >>

ข่าวเก่า ปี 2556 >>

ข่าวเก่า ปี 2555 >>

ข่าวเก่า ปี 2554 >>

ข่าวเก่า ปี 2553 >>

ข่าวเก่า ปี 2552 >>

ข่าวเก่า ปี 2551 >>

ข่าวเก่า ปี 2550 >>

 

ปรับปรุงล่าสุด: 17-01-2021