เมนูปิด

                    

  สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด. 90,91

 

                     กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91) ขอคืนภาษี และยังไม่ได้รับเงินคืน ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (Call Center) โทร.1161 หรือ งานคืนภาษี สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ทั่วประเทศ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-12-2011