เมนูปิด

 

 

ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน

 

                     ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนจัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยการการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน และทำหน้าที่เป็น Call Centerสำหรับแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนได้อย่างทันท่วงที

 

                     ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2547

ในวันเวลาราชการ โทร. 0-2298-6250

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 21-03-2007