เมนูปิด
Untitled Document

กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ วันพระบรม ราชสมภพ
ครบ 200 ปี ประกอบด้วย

- เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ทองคำ 9,000 บาท เงิน 600 บาท คิวโปรนิกเกิล 20 บาท
  ประเภทขัดเงาและธรรมดา และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสองสี 10 บาท ประเภทธรรมดา

- เหรียญที่ระลึกทองคำ 15,000 บาท เงิน 500 บาท และทองแดง 50 บาท

  เปิดจำหน่าย - จ่ายแลกตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ กรมธนารักษ์ยังคงเปิดจ่ายแลกเหรียญ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม พ . ศ . 2547 ประกอบด้วย เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ทองคำ
ชนิดราคา 9,000 บาท ประเภทขัดเงาและธรรมดา และเหรียญที่ระลึกชนิดทองคำ ราคา 5,000 บาท ทองแดง ราคา 50 บาท และเหรียญ ที่ ระลึกประดับแพรแถบ ราคา 500 บาท ซึ่งเปิดจำหน่าย - จำหน่ายแลกมาก่อนหน้านี้ ให้แก่ประชาชนผู้สนใจ ต่อไปอีกจนกว่าจะครบกำหนดตามโครงการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร .0-2281-1295, 0-2281-1324 และ
0-2226-0251-9 ต่อ 3101 – 3106 หรือทาง www.treasury.go.th/index.php


ปรับปรุงล่าสุด: 15-10-2004