เมนูปิด
Untitled Document

สรรพากรร่วมฝ่าวิกฤตมหาอุทกภัย

1. การบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2. มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
*** เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เสียภาษีที่ประสบอุทกภัยให้สามารถยื่นแบบฯ ต่างท้องที่ ในทุก สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (สส.) ทุกแห่งได้

 

รวบรวมโดย ส่วนประชาสัมพันธ์
สำนักบริหารกลาง กรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 14-11-2011