เมนูปิด

** แจ้งเปิดทำการ**

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 ส่วนกำกับดูแลที่ 13 - 24 (อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ และกิ่งอำเภอบางเสาธง)

 

เปิดทำการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2548

 

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 12/555 อาคารกุหลาบ ชั้น 3 และ ชั้น 4 ถนนบางนา-ตราด กม.5 (ฝั่งขาออก) ตำบลบางแก้ว

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : 0-2316-3020-9 ต่อ 101-112

โทรสาร : 0-2316-1448

 

ดูแผนที่

 

ปรับปรุงล่าสุด: 21-03-2007