เมนูปิด

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ สำหรับการสอบแข่งขันฯ ระดับ 1/2548

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) วันเวลาและสถานที่สอบ  ,  (Download .zip) ,  (Download .exe)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (.zip)  ,  (Download .exe) 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 21-03-2007