เมนูปิด
ภาค 1 / กทม.7 (Region 1 / Area 7)

สำนักงานบริการในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงานสรรพากรภาค 1

ภาค 1 / กทม.7 (Region 1 / Area 7)
Chatuchak


สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
พื้นที่รับผิดชอบ1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุจักร
สถานที่ทำการ  8 อาคาร GOLD MARKET ชั้น 4 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทร. 0-2158-0005 - 9, 0-2158-0022 - 7 โทรสาร 0-2158-0453
รถประจำทางสาย 67
ปอ. -

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุจักร
พื้นที่รับผิดชอบแขวงลาดยาว
สถานที่ทำการ8 อาคาร GOLD MARKET ชั้น 1 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทร. 0-2158-0029 - 35 โทรสาร 0-2158-0029
รถประจำทางสาย 67

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021