เมนูปิด
ภาค 1 / กทม.3 (Region 1 / Area 3)

สำนักงานบริการในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงานสรรพากรภาค 1

ภาค 1 / กทม.3 (Region 1 / Area 3)Pathum Wan 1Pathum Wan 2


สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
พื้นที่รับผิดชอบ1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 1
2) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 2
สถานที่ทำการเลขที่ 375/1 หลังวัดชัยมงคล ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  โทร. 0-2214-0079, 0-2216-5236
  โทรสาร 0-2215-0332, 0-2216-5239
รถประจำทางสาย 11, 15, 47, 48, 67, 93, 204, 508

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 1
พื้นที่รับผิดชอบแขวงวังใหม่, แขวงรองเมือง
สถานที่ทำการเลขที่ 44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 2 ยูนิต A ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  โทร. 0-2214-1248, 0-2214-1041, 0-2216-2892, 0-2216-2942
  โทรสาร. 0-2216-2628
รถประจำทาง

สาย 15, 47, 48, 204
ปอ. 508

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 2
พื้นที่รับผิดชอบแขวงปทุมวัน, แขวงลุมพินี
สถานที่ทำการ เลขที่ 29/1 อาคารปิยะเพลส ชั้น 14 ห้อง 14 บี ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  โทร. 0-2010-5323 - 6
  โทรสาร 0-2010-5322
รถประจำทางสาย 2, 13, 17, 25, 40, 48
ปอ. 11, 13, 504, 514
รถไฟฟ้า สถานีชิดลม, เพลินจิต

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021