เมนูปิด
ภาค 1 / กทม.1 (Region 1 / Area 1)
สำนักงานบริการในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงานสรรพากรภาค 1

ภาค 1 / กทม.1 (Region 1 / Area 1)Phra Nakhon 1Phra Nakhon 2
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
พื้นที่รับผิดชอบ1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1
2) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 2
สถานที่ทำการเลขที่ 84-86 อาคารบางลำพูเพลส ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  โทร. 0-2223-3940 - 1, 0-2224-2672, 0-2224-2784, 0-2225-1443, 0-2225-1445
  โทรสาร 0-2224-2467
รถประจำทาง
ที่ผ่านใกล้เคียง
สายรถเมล์ที่ผ่าน : สาย 3 3AC 9AC 30AC 32 33NGV 53 64 64 NGV 65 และ 524NGV จุดรอรถด้านหน้า สาย 53
แผนที่นำทางพิกัด google map : 13.762586407113625, 100.49725111082597


สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1
พื้นที่รับผิดชอบแขวงวัดสามพระยา, แขวงบ้านพานถม, แขวงบางขุนพรหม,
แขวงชนะสงคราม, แขวงตลาดยอด, แขวงบวรนิเวศ
สถานที่ทำการเลขที่ 3 ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  โทร. 0-2282-3811, 0-2282-9898, 0-2281-6983, 0-2280-3405
  โทรสาร 0-2281-7443
สาย 30, 43, 64, 65, 123, 165, 201
ปอ. 7, 64, 80, 91
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 2
พื้นที่รับผิดชอบแขวงศาลเจ้าพ่อเสือ, แขวงเสาชิงช้า, แขวงราชบพิธ, แขวงสำราญราษฎร์,
แขวงวังบูรพาฯ, แขวงพระบรมมหาราชวัง
สถานที่ทำการเลขที่ 84-86 อาคารบางลำพูเพลส ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 สายรถเมล์ที่ผ่าน : สาย 3 3AC 9AC 30AC 32 33NGV 53 64 64 NGV 65 และ 524NGV จุดรอรถด้านหน้า สาย 53
  โทร. 0-2225-9979 - 80
  โทรสาร 0-2224-2808
รถประจำทาง
ที่ผ่านใกล้เคียง
สายรถเมล์ที่ผ่าน : สาย 3 3AC 9AC 30AC 32 33NGV 53 64 64 NGV 65 และ 524NGV จุดรอรถด้านหน้า สาย 53
แผนที่นำทางพิกัด google map : 13.762586407113625, 100.49725111082597

 

ปรับปรุงล่าสุด: 04-10-2022