เมนูปิด
ภาค 1 / กทม.4 (Region 1 / Area 4)

สำนักงานบริการในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงานสรรพากรภาค 1
ภาค 1 / กทม.4 (Region 1 / Area 4)Praya Thai


สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
พื้นที่รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไท
สถานที่ทำการเลขที่ 1199 อาคาปิยวรรณ ชั้น G, 7, 10-12 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร. 0-2619-8282 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
  โทรสาร 0-2619-8271, 0-2619-8276
รถประจำทางสาย 8, 28, 29, 29ก, 38, 39, 54, 59, 63, 74, 77, 97, 108, 159, 204
ปอ. 29, 34, 39, 63, 97, 159, 177, 502, 503, 509, 510
รถตู้ ซอยอารีย์-สะพานใหม่, อนุสาวรีย์-สะพานใหม่
รถไฟฟ้า BTS สถานีอารีย์

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไท
พื้นที่รับผิดชอบแขวงสามเสนใน
สถานที่ทำการเลขที่ 1199 อาคารปิยวรรณ ชั้น G ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร. 0-2279-4493, 0-2279-2675, 0-2279-6736 , 0-2271-3326-7
  โทรสาร 0-2278-2960
รถประจำทางสาย 8, 28, 29, 29ก, 38, 39, 54, 59, 63, 74, 77, 97, 108, 159, 204
ปอ. 29, 34, 39, 63, 97, 159, 177, 502, 503, 509, 510
รถตู้ ซอยอารีย์-สะพานใหม่, อนุสาวรีย์-สะพานใหม่
รถไฟฟ้า BTS สถานีอารีย์

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021