เมนูปิด
ภาค 1 / กทม.6 (Region 1 / Area 6)

สำนักงานบริการในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงานสรรพากรภาค 1

ภาค 1 / กทม.6 (Region 1 / Area 6)
Bang SueDusit

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6
พื้นที่รับผิดชอบ1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิต
2) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ
สถานที่ทำการ  767 อาคาร ERGO BUILDING จตุจักร ชั้น 7-8 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  โทร. 0-2911-3528 - 30, 0-2911-3560 - 64, 0-2911-4893, 0-2911-5576, 0-2911-5811
  โทรสาร 0-2911-3655, 0-2911-4174
รถประจำทาง สาย 16, 30, 50, 51, 65, 97
ปอ. 16, 50, 97, 505


สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิต
พื้นที่รับผิดชอบแขวงนครไชยศรี, แขวงดุสิต, แขวงวชิรพยาบาล, แขวงสวนจิตรลดา,
แขวงสี่แยกมหานาค
สถานที่ทำการ  894/45 ซ.ระนอง 2 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  โทร. 0-2243-7961, 0-2241-0617
  โทรสาร 0-2668-0730
รถประจำทางสาย 5, 70, 50

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ
พื้นที่รับผิดชอบแขวงบางซื่อ
สถานที่ทำการ  767 อาคาร ERGO BUILDING จตุจักร ชั้น 1 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  โทร. 0-2585-7011, 0-2911-5166, 0-2911-5279, 0-2911-5672
  โทรสาร
0-2585-1846
รถประจำทางสาย 16, 30, 50, 51, 65, 97
ปอ. 16, 50, 97, 505

 

ปรับปรุงล่าสุด: 16-11-2023