เมนูปิด
ภาค 1 / กทม.9 (Region 1 / Area 9)

สำนักงานบริการในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงานสรรพากรภาค 1

ภาค 1 / กทม.9 (Region 1 / Area 9)
Don MuengLak Si

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9
พื้นที่รับผิดชอบ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่
สถานที่ทำการ  อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร B ชั้น 6 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  โทร.0-2141-9400-63, 0-2141-9465-69, 0-2141-9416-18,0-2141-9426
  โทรสาร 0-2143-8155-57
รถประจำทางสาย 52, 150, 356
รถตู้ ปากเกร็ด-รังสิต, มีนบุรี-ปากเกร็ด, ปากเกร็ด-จตุจักร
รถไฟ สถานีหลักสี่

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่
พื้นที่รับผิดชอบแขวงสีกัน, แขวงตลาดบางเขน, แขวงทุ่งสองห้อง
สถานที่ทำการ  999 หมู่ 2 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  โทร. 0-2576-1926, 0-2576-1339-40
  โทรสาร 0-2576-1339-40 ต่อ 24
รถประจำทางสาย 52, 150, 356
รถตู้ ปากเกร็ด-รังสิต, มีนบุรี-ปากเกร็ด, ปากเกร็ด-จตุจักร
รถไฟ สถานีหลักสี่

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021