เมนูปิด
ภาค 3 / กทม.22 - 30 (Region 3 / Area 22 - 30)
สำนักงานบริการในกรุงเทพมหานคร
ภาค 3 / กทม.22 - 30 (Region 3 / Area 22 - 30)กทม. 22 (Area 22)กทม. 23 (Area 23)กทม. 24 (Area 24)กทม. 25 (Area 25)กทม. 26 (Area 26)กทม. 27 (Area 27)กทม. 28 (Area 28)กทม. 29 (Area 29)กทม. 30 (Area 30)
 
   
สำนักงานสรรพากรภาค 3
3 ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200
โทร. 0-2282-2294
โทรสาร 0-2282-9329
รถประจำทางที่ผ่าน : สาย 3, 30, 64, 524

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021