เมนูปิด
ภาค 1 / กทม.1 - 9 (Region 1 / Area 1 - 9)
สำนักงานบริการในกรุงเทพมหานคร
ภาค 1 / กทม.1 - 9 (Region 1 / Area 1 - 9)กทม. 1 (Area 1)กทม. 2 (Area 2)กทม. 3 (Area 3)กทม. 4 (Area 4)กทม. 5 (Area 5)กทม. 6 (Area 6)กทม. 7 (Area 7)กทม. 8 (Area 8)กทม. 9 (Area 9)
 
     
สำนักงานสรรพากรภาค 1
 
เลขที่ 90 อาคารกรมสรรพากร ชั้นที่ 22 - 23 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2617-3605, 0-2617-3611, 0-2272-8018
โทรสาร 0-2617-3616
รถประจำทางที่ผ่าน : สาย 8, 28, 29, 38, 39, 54, 59, 63, 74, 77, 97, 108, 204, 112, 159
ปอ. 29, 39, 159, 502, 503, 509, 510, ปอ.พ. 5, 16
รถไฟฟ้า สถานีอารีย์

 

ปรับปรุงล่าสุด: 19-04-2024