เมนูปิด
ภาค 1 / กทม.5 (Region 1 / Area 5)

สำนักงานบริการในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงานสรรพากรภาค 1

ภาค 1 / กทม.5 (Region 1 / Area 5)
Ratchathewi 1Ratchathewi 2

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
พื้นที่รับผิดชอบ1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 1
2) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 2
สถานที่ทำการ
  128/17-18 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้นที่ 28, 29 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
 
 โทร. 0-2216-5250 - 1, 0-2216-5285, 0-2216-5279 - 80
  โทรสาร 0-2216-5259
รถประจำทางสาย 2, 16, 23, 29, 34, 36, 38, 50, 54, 59, 62, 99, 140, 163
ปอ. 11, 12, 16, 23, 29, 34, 36, 38, 39, 50, 59, 60, 62, 79, 99, 139, 140, ปอ.พ.12
รถไฟฟ้า สถานีพญาไท

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 1
พื้นที่รับผิดชอบแขวงทุ่งพญาไท, แขวงถนนพญาไท
สถานที่ทำการ  10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  
โทร. 0-2354-4220, 0-2354-4222 - 3, 0-2354-4225
  โทรสาร 0-2354-4221
รถประจำทางสาย 14, 17, 36ก, 39, 54, 59, 63, 74, 77, 159, 163, 201
ปอ. 29, 34, 36, 3 (503)

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 2
พื้นที่รับผิดชอบแขวงมักกะสัน, แขวงถนนเพชรบุรี
สถานที่ทำการ   อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 5 เลขที่ 604/3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร. 0-2012-3709, 0-2012-3721, 0-2012-3742,
          0-2012-3784, 0-2012-3790
  โทรสาร -
รถประจำทางสาย 2 ทางด่วน , 11, 23 , 38, 58, 60, 62, 72, 76, 93, 99, 113, 139, 140
ปอ. 508, 511, 512, 536, ปอ.พ.10

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021