เมนูปิด
ภาค 2 / กทม.10 - 21 (Region 2 / Area 10 - 21)
สำนักงานบริการในกรุงเทพมหานคร
ภาค 2 / กทม.10 - 21 (Region 2 / Area 10 - 21)กทม. 12 (Area 12)กทม. 10 (Area 10)กทม. 11 (Area 11)กทม. 13 (Area 13)กทม. 14 (Area 14)กทม. 15 (Area 15)กทม. 16 (Area 16)กทม. 17 (Area 17)กทม. 18 (Area 18)กทม. 19 (Area 19)กทม. 20 (Area 20)กทม. 21 (Area 21)
 
   
สำนักงานสรรพากรภาค 2
2884/1 อาคารมนูญผล 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2718-0651 - 60
โทรสาร. 0-2718-0599
รถประจำทางที่ผ่าน : สาย 11, 23, 58, 60, 72, 93, 99, 113, 206
ปอ. 11, 60, 93, 99, 206, 512, ปอ.พ.10, 23

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021