เมนูปิด
ภาค 1 / กทม.2 (Region 1 / Area 2)
สำนักงานบริการในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงานสรรพากรภาค 1

ภาค 1 / กทม.2 (Region 1 / Area 2)Pom Prap Sattru Phai 1SamphanthawongPom Prap Sattru Phai 2

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
พื้นที่รับผิดชอบ1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 1
2) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2
3) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์
สถานที่ทำการเลขที่ 9/1 อาคารพลับพลาไชย ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
  โทร. 0-2223-3944 - 6
, 0-2221-0621
  โทรสาร 0-2226-1681
รถประจำทางสาย 2, 9, 12, 15, 35, 39, 42, 44, 47, 56, 59, 69, 68, 70, 159, 201
ปอ. 2, 12, 39, 44, 59, 60, 68, 79, 157, 171, 503, 509, 511, 512, ปอ.พ. 8, 10
รถตู้ สายใต้ใหม่-บางนา, สายใต้ใหม่-พระราม 9, สายใต้ใหม่-ราม 1, ราม 2, สายใต้ใหม่-ประตูน้ำ


สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 1
พื้นที่รับผิดชอบแขวงคลองมหานาค, แขวงวัดโสมนัส, แขวงบ้านบาตร
สถานที่ทำการเลขที่ 563 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
  โทร. 0-2225-6874
  โทรสาร 0-2225-6873
รถประจำทางสาย 15, 47, 48

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2
พื้นที่รับผิดชอบแขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย, แขวงเทพศิรินทร์
สถานที่ทำการ เลขที่ 9/1 อาคารพลับพลาไชย อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ ฯ 10100
โทร. 02-2253895 , 02-2259666-7
โทรสาร. 02-2259467
รถประจำทาง สาย 7,9,12,15,35,44,47,48,49,204

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์
พื้นที่รับผิดชอบแขวงสัมพันธวงศ์, แขวงจักรวรรดิ์, แขวงตลาดน้อย
สถานที่ทำการเลขที่ 563 ชั้น 5-7 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
  โทร. 0-2225-2162 - 64

  โทรสาร 0-2225-2156
รถประจำทางสาย 15, 47, 48, 204, 508

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-06-2023