เมนูปิด
ภาค 2 / กทม.15 (Region 2 / Area 15)

สำนักงานบริการในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงานสรรพากรภาค 2

ภาค 2 / กทม.15 (Region 2 / Area 15)
Phra Khanong

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15
พื้นที่รับผิดชอบ1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง
สถานที่ทำการ  1250 อาคารวิรานุวัตร ชั้น 1-5 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
  โทร. 0-2361-9321 - 29
  โทรสาร 0-2361-9295
รถประจำทางสาย 38, 46, 132, 180, 356, 1141

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง
พื้นที่รับผิดชอบแขวงบางจาก
สถานที่ทำการ  32 อาคารเพิ่มภูมิ ถนนสุขุมวิท 87 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
  โทร. 0-2311-2224, 0-2311-3722, 0-2331-5500
  โทรสาร 0-2311-5444
รถประจำทางสาย 2, 23, 25, 38, 45, 46, 116
ปอ. 7, 8, 11, 25, 544, 545
รถไฟฟ้า สถานีอ่อนนุช


 

ปรับปรุงล่าสุด: 16-09-2022