เมนูปิด
ภาค 2 / กทม.18 (Region 2 / Area 18)

สำนักงานบริการในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงานสรรพากรภาค 2

ภาค 2 / กทม.18 (Region 2 / Area 18)
Bang Kapi

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18
พื้นที่รับผิดชอบ1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ
สถานที่ทำการ  184 หมู่ 3 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  โทร. 0-2374-0796, 0-2377-4249, 0-2377-4773, 0-2377-8708, 0-2377-8733
  โทรสาร. 0-2375-4937
รถประจำทางสาย 8, 71, 95, 96, 115, 150, 156, 178
ปอ. 44, 73ก, 95ก, 502, 512
รถตู้ รามคำแหง-ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต, รามคำแหง-สะพานใหม่


สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ
พื้นที่รับผิดชอบแขวงคลองจั่น, แขวงหัวหมาก
สถานที่ทำการ  615 อาคารจิตต์อุทัย ชั้น 7 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  โทร. 0-2375-1652, 0-2375-2335, 0-2375-2827
  โทรสาร 0-2375-2039
รถประจำทางสาย 71, 73ก, 95, 96, 115, 150, 178
ปอ. 73ก, 150, 178, 502, 512
รถตู้ รามคำแหง-รามอินทรา (รังสิต)


 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021