เมนูปิด
ภาค 2 / กทม.10 (Region 2 / Area 10)

สำนักงานบริการในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงานสรรพากรภาค 2

ภาค 2 / กทม.10 (Region 2 / Area 10)
Hual Khwang 2Hual Khwang 1

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10
พื้นที่รับผิดชอบ 1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 1
2) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 2
สถานที่ทำการ   48/11-12 อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  โทร. 0-2276-0280 - 95
  โทรสาร 0-2276-7247
รถประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179
ปอ. 73, 73ก, 136, 137, 185, 514, 517, 528, 529
รถตู้ อ.ส.ม.ท.-รังสิต, อ.ส.ม.ท.-สนามบินน้ำ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 1
พื้นที่รับผิดชอบแขวงห้วยขวาง, แขวงสามเสนนอก
สถานที่ทำการ  2 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  โทร. 0-2275-4024-5, 0-2277-2612, 0-2275-9954
  โทรสาร 0-2276-4674
รถประจำทางสาย 74

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 2
พื้นที่รับผิดชอบแขวงบางกะปิ
สถานที่ทำการ  2884 อาคารมนูญผล 1 ชั้น 4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  โทร. 0-2718-0637 - 39
  โทรสาร 0-2718-0640
รถประจำทางสาย 23, 58, 113
ปอ. 11, 23, 58, 60, 72, 93, 99, 113, 206, 512, 545, ปอ.พ.3, 10, 23
รถไฟ สถานีคลองตัน

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021