เมนูปิด
ภาค 2 / กทม.11 (Region 2 / Area 11)

สำนักงานบริการในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงานสรรพากรภาค 2

ภาค 2 / กทม.11 (Region 2 / Area 11)
Din Daeng

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 11
พื้นที่รับผิดชอบ1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง
สถานที่ทำการ   338 อาคาร A โครงการปรีชาคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  โทร. 0-2276-0056 - 65
  โทรสาร 0-2276-0044 - 46
รถประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179
ปอ. 73, 73ก, 136, 137, 185, 514, 517, 528, 529
รถตู้ อ.ส.ม.ท.-รังสิต, อ.ส.ม.ท.-สนามบินน้ำ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง
พื้นที่รับผิดชอบแขวงรัชดาภิเษก, แขวงดินแดง
สถานที่ทำการ  731 อาคาร พี.เอ็ม. ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  โทร. 0-2640-5618-20
  โทรสาร 0-2640-5616
รถประจำทางปอ. 73, 73ก, 168, 171, 514, ปอ.พ.4

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021