เมนูปิด
ภาค 2 / กทม.17 (Region 2 / Area 17)

สำนักงานบริการในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงานสรรพากรภาค 2

ภาค 2 / กทม.17 (Region 2 / Area 17)
Bang Na

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17
พื้นที่รับผิดชอบ 1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา
สถานที่ทำการ  เลขที่ 1858/53-56 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 10 และ 12
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260
  โทร. 0-2316-2350 - 5
  โทรสาร 0-2751-4053 - 4
รถประจำทางสาย 38, 46, 48, 132, 133, 139, 180, 207, 552, 365, 1141

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา
พื้นที่รับผิดชอบแขวงบางนา
สถานที่ทำการ  เลขที่ 1858/36-38 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260
  โทร. 0-2316-2356 - 7
  โทรสาร 0-2751-4067
รถประจำทางสาย 38, 46, 48, 132, 133, 139, 180, 207, 552, 365, 1141

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021