เมนูปิด
ภาค 2 / กทม.12 (Region 2 / Area 12) update 11 พ.ค. 2555

สำนักงานบริการในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงานสรรพากรภาค 2

ภาค 2 / กทม.12 (Region 2 / Area 12)
Suan Luang

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12
พื้นที่รับผิดชอบสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง
สถานที่ทำการ   เลขที่ 1467 อาคารฤทธิรงค์ ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
  โทร. 02-319-2125-6, 02-319-2308-9, 02-319-3117-8,
02-319-3395-6, 02-319-3658-9, 02-319-2184, 02-319-2284,
02-319-2884, 02-319-3284, 02-319-4084
  โทรสาร 02-319-3550 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>
รถประจำทางสาย 11, 133, 206
ปอ. 11, 92, 206

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง
พื้นที่รับผิดชอบแขวงสวนหลวง
สถานที่ทำการ
  เลขที่ 1467 อาคารฤทธิรงค์ พัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
  โทร. 02-319-2125-6, 02-319-2308-9, 02-319-3117-8, 02-319-3395-6, 02-319-3658-9, 02-319-2184, 02-319-2284, 02-319-3284, 02-319-4084
  โทรสาร 02-319-3386 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>
รถประจำทาง สาย 11, 133, 206
ปอ. 11, 92, 206

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021