เมนูปิด
ภาค 2 / กทม.16 (Region 2 / Area 16)

สำนักงานบริการในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงานสรรพากรภาค 2

ภาค 2 / กทม.16 (Region 2 / Area 16)
Prawet

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16
พื้นที่รับผิดชอบ 1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ
สถานที่ทำการ  61 อาคารพาราไดซ์ พาร์ค ชั้น 4 ฝั่งโฮมโปร ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
  โทร. 0-2047-0030 - 45
  โทรสาร 0-2047-0063
รถประจำทางสาย 133, 145, 206, 207

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ
พื้นที่รับผิดชอบแขวงประเวศ, แขวงหนองบอน, แขวงดอกไม้
สถานที่ทำการ  61 อาคารพาราไดซ์ พาร์ค ชั้น 4 โซนโฮมโปร ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
  โทร. 0-2047-0131 - 35 ต่อ 11 - 26
  โทรสาร 0-2047-0135
รถประจำทางสาย 133, 145, 206, 207

 

ปรับปรุงล่าสุด: 26-06-2023