เมนูปิด
ภาค 2 / กทม.20 (Region 2 / Area 20)

สำนักงานบริการในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงานสรรพากรภาค 2

ภาค 2 / กทม.20 (Region 2 / Area 20)
Wang Thonglangสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20
พื้นที่รับผิดชอบ 1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง
สถานที่ทำการ    1500/2 ชั้น 4 อาคารชวมิตร ถนนลาดพร้าว ซอย 48/1 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 (ตรงข้ามตลาดสดสะพาน 2)
  โทร. 0-2539-5335 (อัตโนมัติ 8 คู่สาย)
  โทรสาร. 0-2539-7177
รถประจำทางสาย 8, 96
ปอ. 44, 145, 502


สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง
พื้นที่รับผิดชอบแขวงวังทองหลาง
สถานที่ทำการ
(เดิม)
  27 ซอยลาดพร้าว 124 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  โทร. 0-2934-1743, 0-2934-1746, 0-2934-2622 - 4
  โทรสาร 0-2934-1742
รถประจำทางสาย 8, 44, 73ก, 92, 96, 137, 151, 156, 178
ปอ. 44, 73ก, 92, 126, 137, 145, 172, 502, 514

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021