เมนูปิด

ภาค 2 / กทม.20 (Region 2 / Area 20)

 

สำนักงานบริการในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงานสรรพากรภาค 2

ภาค 2 / กทม.20 (Region 2 / Area 20)

 

 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20
พื้นที่รับผิดชอบ1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง
แผนที่โดยละเอียดGoogle Map
สถานที่ทำการเลขที่ 2154 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร10310 โทร025143605-19
รถประจำทางสาย 8, 96
ปอ. 44, 145, 502

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง
พื้นที่รับผิดชอบแขวงวังทองหลาง
แผนที่โดยละเอียดGoogle Map

สถานที่ทำการ
 

เลขที่ 2154 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร10310 โทร025143605-19 
รถประจำทางสาย 8, 44, 73ก, 92, 96, 137, 151, 156, 178
ปอ. 44, 73ก, 92, 126, 137, 145, 172, 502, 514

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-03-2021