เมนูปิด
เตือนภัย!!!
 
 
 

หากท่านลังเลสงสัย ต้องการความชัดเจน รีบโทรศัพท์ แจ้งไปยัง

ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (RD Call Center)

โทร. 02 272 8000

หรือ ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 02 272 8317 ทันที

ขอย้ำ กรมสรรพากร มิใช่ผู้เสียหาย จึงไม่สามารถ ดำเนินการได้เอง ท่านที่เป็น

...ผู้เสียหาย จะต้องแจ้งความ ต่อเจ้าพนักงานเองเท่านั้น...

จึงจะเริ่ม กระบวนการ นำคนชั่ว มาลงโทษได้

ดังนั้น โปรดให้ความร่วมมือ กับเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยกันกำจัด ภัยร้าย ออกไปจาก สังคมไทยด้วย

   
 
... อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวล ...
 

ปรับปรุงล่าสุด: 24-12-2008