เมนูปิด
 Download ใบสมัครได้ที่นี่    หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 กรกฎาคม 2554
 ประกาศผลวันที่ 5 สิงหาคม 2554
  

กำหนดการเข้าค่ายกิจกรรมโครงการ RD Society Club ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2554 – วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2554 ( 3 วัน 2 คืน) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

พิธีเปิดโครงการ

 

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2554 08.30 น. ลงทะเบียน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
 11.00 น. พิธีเปิดโครงการ RD Society Club
 
หมายเหตุ โปรดแต่งกายสุภาพ (งดสวมกางเกงขาสั้น , รองเท้าแตะ)

 

 
 
 
  

ปรับปรุงล่าสุด: 17-08-2011