เมนูปิด
Gallery : ประมวลภาพ 
  

 

"การขับเคลื่อนสรรพากรสู่องค์กรคุณธรรม"

นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การขับเคลื่อนสรรพากรสู่องค์กรคุณธรรม"
เพื่อนำองค์กรสู่การเป็นกรมสรรพากรคุณธรรม
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องพระอุเทน 1 กรมสรรพากร

 


รูปภาพ 01รูปภาพ 01
รูปภาพ 01รูปภาพ 01
  

 

ปรับปรุงล่าสุด: 11-11-2019